user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Integration till Unikum Pyramid
f
ör dig som Pyramidkonsult

Hur fungerar det och vad behöver du tänka på?

 

Filbaserad integration

Integrationen mellan Vendre och Pyramid är filbaserad och går genom Pyramid Traffic Controller (PTC) där filerna hanteras från Pyramids sida. 

Integrationen kan byggas utifrån en standard som Vendre erbjuder men kan också anpassas unikt till er. 

Från Pyramid kan följande tas emot:

  1. Produkter
  2. Lager
  3. Kunder
  4. Prislistor

Från Vendre skickas följande till Pyramid:

1. Order

Specifikation för filer

För varje integrationsrutin (typ av information, ex. produkter eller kunder) finns en specifikation som ni kommer att få av er projektledare i samband med uppstart av integrationen. 

Filerna som ni ska skicka till Vendre är i TXT-format och ska vara tabb-baserade. 

Orderfilen ni får från Vendre är en TXT-fil och är semikolonseparerad

Observera!

Alla rutiner ska inte alltid integreras. Det beror på vad som ska göras i ert projekt. Ta kontakt med er projektledare hos Vendre för att definiera vilka rutiner som ska tas fram för vår gemensamma kund

 

Orderfilen från Vendre

Hur ofta: Vendre skickar filen i samband med att order kommer in till Vendre och betalningen från ex. DIBS, Svea eller Klarna är klar.

Hur är filen formaterad?

Fältordning Förklaring
Orderhuvud <HEAD>
1 Vendres ordernummer
2 Orderdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
3 Vendres kundnummer
4 Företagsnamn om kund är företag, annars kundens förnamn och efternamn
5 Gatuadress
6 Postnummer & Postort
7 E-postadress
8 Leveransadress
9 Leveranspostnummer & Ort
10 -
11 Fraktmetod
12 Valuta ISO-2
13 Betalningsmetod
14 Fraktkostnad
15 Betalningsmetodskostnad (alltid 0)
   
Produkter <ART> (Upprepas en gång per produkt)
 1 Produktens artikelnummer
2 Antal köpta produkter
3 Produktens namn
4 Pris

 Ladda ner exempelfil

Var placeras filen?

Filerna läggs och namnges med ordernummer.txt i en mapp som finns på kundens FTP-server. 

FTP-servern har en mappstruktur som bör innehålla en mapp med namn likande fromecom och i den en mapp som heter Orders. I denna mapp läggs alla orderfiler.

Produktfil från Pyramid

Hur ofta: Vendre läser in filen var 3.e timme som standard

Hur ska filen vara formaterad?

Fältnamn (rubriken på fältet) Förklaring
model Produktens artikelnummer
name_sv Namn på Svenska
name_en Namn på Engelska
price Pris EXKL. moms
tax_class_id Momskod (2 = 25%, 3 = 6%, 4 = 12%, 5 = 0%)
status Visningsstatus (1 = visas, 0 = visas ej)
ean1 EAN-nummer
manufacturer_model Tillverkarens modell
weight Vikt i KG
 remove Ta bort produkt (1 = radera, 0 = låt vara kvar). Ska då vara 0 som standard

 

Var ska filen placeras?

FTP-servern har en mappstruktur som bör innehålla en mapp med namn likande toecom och i den en mapp som heter Products. I denna mapp läggs produkfilen in.  Vendre raderar filen när den har lästs in så det är viktigt att den skapas på nytt om den inte finns sedan tidigare. 
 

Lagerfil från Pyramid

Hur ofta: Vendre läser in filen var 3.e timme som standard

Hur ska filern vara formaterad?

Fältnamn Förklaring
model Produktens artikelnummer
quantity Produktens lager som webbutiken ska hantera

Filen ska bara innehålla produkter som finns på e-handeln 

Var ska filen placeras?

FTP-servern har en mappstruktur som bör innehålla en mapp med namn likande tocom och i den en mapp som heter Stock. I denna mapp läggs produkfilen in. Vendre raderar filen när den har lästs in så det är viktigt att den skapas på nytt om den inte finns sedan tidigare.

Kundfil från Pyramid

Hur ofta: Vendre läser in filen var 3.e timme som standard

Hur ska filern vara formaterad?

En kund per rad

Fältordning Förklaring
external_id Kundnummer
status  
first_name  
last_name  
company  
street_address  
street_address_2  
zip_code  
city  
country  
identification_number  
email_address_2  
telephone  
mobile  
customers_group  
vat_identification_number  
vat_disp  
currency  
language  


E-postadresser

Om du säljer till B2C så är e-post i princip alltid det unika för kunden. Då ska detta anges i email_address och måste vara unikt per kund. 

Om du säljer B2B så är ofta kundnummer det unika och e-postadress sällan unikt och sällan finns på Samtliga kunder som ska ha e-handelsinloggning. Då ska du ange e-postadressen i email_address_2 och lämna email_address tom.

Var ska filen placeras?

FTP-servern har en mappstruktur som bör innehålla en mapp med namn likande tocom och i den en mapp som heter Customers. I denna mapp läggs produkfilen in. Vendre raderar filen när den har lästs in så det är viktigt att den skapas på nytt om den inte finns sedan tidigare. 

 

Prislistor från Pyramid

Hur ofta: Vendre läser in filen var 3.e timme som standard

Hur ska filern vara formaterad?

Fältnamn Förklaring
customers_group  
model Produktens artikelnummer
status Anger om kunder med denna produkt ska kunna visa produkten i butiken
(1 = Ja, 0 = Nej)
quantity_min Om det finns en gräns för när priset börjar gälla (ex. från 5 st produkter)
price Pris exkl. moms
active_from Datum från priset börjar gälla (ÅÅÅÅ-MM-DD)
active_to Datum till priset gäller (ÅÅÅÅ-MM-DD)
currency Prisets valuta


Var ska filen placeras?

FTP-servern har en mappstruktur som bör innehålla en mapp med namn likande tocom och i den en mapp som heter Prices. I denna mapp läggs produkfilen in. Vendre raderar filen när den har lästs in så det är viktigt att den skapas på nytt om den inte finns sedan tidigare.