user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Vad synkroniseras med Specter?

Nedan ser du vad som synkroniseras mellan Vendre och Specters system
 

Överblick

 Vad skickas från Specter?

 • Lageruppdateringar (när lager ändras i Specter)
 • Uppdaterad status på order
 • Produktuppdateringar
  • Uppdaterade artikelnummer

 Vad skickas från Vendre?

 • Nya order
 • Nya kunder
 • Nya produkter
 • Uppdaterade produkter
  • Uppdatering av artikelnummer

Vad synkas exakt? 

Kunder från Vendre

Kundnummer
Typ av kund = C / P
Gatuadress
Postnummer
Postort
Landskod
Språkkod
Orgnummer
Leverans: Gatuadress
Leverans: Postnummer
Leverans: Postort 
Leverans: Land
E-post
Telefonnummer
Faxnummer
Mobilnummer

Teknisk info: Vi skickar även flaggan forceCustomerUpdate = 1 

Produkter från Vendre

Produktnamn
Pris exkl. moms
Momsprocent
EAN-kod
Inköpspris*
Vikt
Ev. uppdaterat artikelnummer (om produkten bytt)
Lager (Om inställning för detta är påslaget)
Lager uppdateras bara från Vendre när en produkt skapas. Man kan således inte uppdatera lagret på en Produkt i Vendre.
 
* Fungerar bara om man inte har leverantörer hos Specter då det beräknade inköpspriset kommer från Vendre.

Teknisk info: Vi skickar även flaggan forceArticleUpdate = 1

Produkter till Vendre

Vid ny produkt
Lager = 0 st
Artikelnummer
Status (Enligt inställning)
Visa i listning = 1 (alltid, status avgör statusen)
Inköpspris (gäller ej vid försäljning av paket, inställning)
Anteckningar
Återbeställningspunkt (gäller ej vid försäljning av paket, inställning)
Kategori (Enligt inställning var nya produkter ska hamna)

Vid uppdaterad produkt
Radera produkt? (Ja / Nej, om ja = Sätt som inaktiv hos Vendre)

Vid både uppdaterad och ny produkt
Leverantörer (Om inställning påslagen och funktion finns i Vendre)
Produktnamn
EAN
Pris
Vikt
Momsklass
Tillverkarens artikelnummer

Varianter
I synken behandlas alla huvudprodukter och varianter som unika produkter vilket innebär att själva relationen mellan huvudprodukt och variant inte synkas. 

Detta innebär också att ni i Vendre lägger in relationen manuellt mellan variant och huvudprodukt. Detta är enkelt att göra via excel och fälten: 

Parent_id = Id nummer för huvudprodukten. Man kan även skriva model:artikelnummer för att istället skriva in huvudproduktens artikelnummer. 
variant_type_name_1_sv = Här skrivs t.ex. "Välj färg" om produktens variant är färg. 
variant_choice_name_1_sv = Här skrivs variantens färg in. 

Vid fler variantval t.ex. storlek och färg skrivs storlek in i kolumnen variant_choice_name_2_sv. Osv. 

Order från Vendre

 Först synkas kunden enligt information under "Kunder från Vendre"

Alla produkter på ordern synkas också igen innan ordern läggs in

På ordern synkas sen: 
Kundtyp (C = Företag, P = Privatperson)
Förnamn
Efternamn
Företagsnamn (Om privatperson så slås för och efternamn ihop i detta fält)
Org. nr
Språk
Valuta
Datum
Kundnummer
Publik kommentar (innehåller Vendres ordernr.  och kundens kommentar)
Intern kommentar (innehåller Vendres ordernr.)
Leveransadress på ordern
Ev. Kundkommentar
Betalningssätt (Kod utgår från "Extern modulidentifierare" på betalsättet)
Fraktsätt (Kod utgår från "Extern modulidentifierare" på betalsättet)
Betalningsreferens för DIBS eller Klarna
Om orderbekräftelsemail ska skickas från Specter (Inställning hos Vendre)
Kundreferens
Butikens e-post
Externt ordernummer (Vendres ordernummer)
Webbshops-id (Om flera butiker är ansluta till samma konto)

För varje produktrad
Antal artiklar
Artikelnummer
Artikelnamn på ordern
Momsprocent
Pris exkl. moms

Om rabattkoder är i procent fördelas de ut på ordern och skickas per rad, om rabatten är på en fast summa så läggs den som en artikel. 

I samband med att ordern skickas till Specter så sparar Vendre Specters ordernummer hos oss och det kan ses på ordern i admin

Lager till Vendre

 Antal i lager

Uppdaterar inte olika lagerställen. Enbart huvudlagret, det totala antalet.

Orderuppdatering till Vendre

Uppdaterad orderstatus enligt inställning under Specters inställningar  

Mail skickas ej till kund, detta rekommenderas att det sker från Specter

Saker som systemen inte utbyter information om 

- Prislistor

- Variantartiklar och dess tillhörighet (Själva varianterna exporteras dock till Vendre och Specter)

- Leverantörer skickas inte till Specter på grund av Specters API