user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Doofinder

Vendre jobbar tillsammans med sökmotorn Doofinder som erbjuder en kvalitativ sökfunktion som gör att användarna får bättre och snabbare resultat i din butik. 

Fält hos Doofinder Fält hos Vendre
id Produktens ID
model Artikelnummer
link Länk
title Namn
description Beskrivning
manufacturers_name Varumärke
manufacturer_model Varumärkes artikelnummer
gtin EAN eller Modell
categories_names En av produktens kategorier
customers_groups_ids Kundgrupper som produkten är tillåten i
attributes Specifikationsvärden
indexed_text Sökmotorstext
ordered_recent* Antal beställda produkter senaste tiden*

* Kan läggas till vid behov

 

Viktning av resultat

För att bestämma hur sökmotorn fungerar och vilka resultat som ska visas för kunden så kan du vikta olika fält för att vara olika viktiga för sökmotorn. Detta gör du genom att logga in i DOOFinder och gå till Advanced Settings > Search Fields. Dra i de fälten du vill ge prioritet. Ju högre siffra ett fält får desto större vikt kommer innehållet i det fältet att få när kunden söker.

Observera att det tar några timmar från dess att du sparar tills att du kan se resultatet. Sökmotorn indexerar om vilket tar lite tid.