user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Google maps i din butik

Google maps används i din butik för att ta fram koordinater och presentera adresser på en karta. Detta används främst för dig som har en store locator eller visar en karta för vart man kan hitta t.ex. ert huvudkontor. 

 

Hur fungerar Googles API nycklar?

 

För att kunna presentera kartor och hämta koordinater behöver systemet gå via Google. För att koppla ihop Vendre med Google behövs 2 olika API nycklar som hämtas hos Google maps. Dessa nycklar används på två olika ställen och fungerar på olika sätt. 

1) API nyckel för koordinater i Admin 

När du använder Vendres stöd för Partners kan du för varje partner lägga in en adress till denna partner. Den nyckel som läggs in i Administrationen används när du sparar en partner för att genom adressen hämta upp koordinater.

  • Skapa nyckeln hos Google och begränsa den till Vendres server, fråga Vendre efter rätt Host. 
  • Nyckeln ska sedan klistras in i Admin på denna sida: Admin/configuration/?gID=69

 

2) API nyckel för att visa kartor i storefront 

Denna nyckel används frontend i din butik för att presentera kartor för kunden. Det är två block som använder kartor idag: Store locator samt kartblocket. 

  • Skapa nyckeln hos Google och begränsa den till de domäner din butik ligger på
  • Skicka nyckeln till din kontaktperson på Vendre som implementerar denna i din butik