user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Aktivering av betalningar för Klarna V3

Vendre har utvecklat funktionalitet tillsammans med Klarna föra att automatiskt aktivera betalningar allt för att skapa mindre manuell hantering för dig. 


Hur fungerar det? 

Genom att uppdatera en orders status via API:et kan du automatiskt aktivera eller annullera en betalning för Klarna V3. Detta innebär att du från Vendres Administration eller ditt affärssytem kan skicka uppdateringar som slår mot Klarna. 

För instruktioner om hantering i Vendres Administration, se Inställningar för aktivering/kreditering/uppdatering

Det går idag att via API:et göra följande: 

  • Uppdatera: Om en uppdatering av produkter gjorts kan detta skickas till Vendre som uppdaterar order och sen uppdaterar beloppet mot Klarna. Mot Klarna uppdateras produktlistan och totalbelopp.
  • Aktivera: Aktivera betalningar genom att koppla till en orderstatus som uppdateras via API:et 
  • Annullera: Annullerar en order i Vendre samt betalning hos Klarna.