user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Svea Checkout i Vendre

En integration med Svea Checkout innebär en enkelt betallösning för både dina privat- och företagskunder.

 • Installationen i Vendre

  För dig som ska installera Svea Checkout
  1. Stäm av med Vendre

  För dig som precis signat med oss och ska lansera din nya e-handel ingår minst ett betalsätt i din butik. Om du väljer att använda Svea så berättar du det för din projektledare sen fortsätter du med stegen här nedan. 

  Är du redan kund hos Vendre? Hör av dig till oss så kikar vi på vad en implementation av denna checkout innebär för er. Aspekter vi då kikar på är om din butik är unikt kodad, om du har specialdesign i kassan som måste göras om eller om du har en äldre mall där nyaste versionen av Svea checkout kanske inte ligger med. Detta kan innebära en del utveckling för front end för att få denna checkout på plats. 

  2. Avtal med Svea

  Kontakta Sveas företagssupport och skriv avtal på checkouten tillsammans med dom. När detta är klart kommer du att få en inloggning och tillgång till uppgifter.

  3. Ge uppgifterna till Vendre

  Vendre behöver nu Merchant ID och Delad nyckel som du erhåller från Svea. Maila din kontaktperson eller supporten och be dem installera kassan. 

📣 Nyheter för Svea Checkout i Vendre 2020

Under 2020 har Vendre gjort uppdateringar i kopplingen till Svea för att ni enklare ska kunna hantera betalningar från Svea i Vendre.  

Hoppa fram till...

Vad innebär uppdateringarna som gjorts?

Vendres kunder som använder/börjar använda Svea Checkout har nu möjlighet att hantera betalningarna direkt genom plattformen utan att behöva logga in i Sveas portal. Detta kan automatisera orderhanteringen för att spara mycket tid som annars gått till administration. 

Varje nyhet hittar ni under en egen rubrik här nedan. 


Visa status för betalning

För Order där Svea använts som betalsätt visas nu status för den betalningen på orderkortet. Kunden kan enkelt se om en betalning är Reserverad, Levererad eller Annulerad genom statusfältet. Vendre hämtar också in det ID som skapats i Svea så att kunderna enkelt ska kunna hitta order i Sveas portal. 

Aktivering av betalningar

Kunder kan nu genom Vendres administration aktivera betalningen hos Svea utan att logga in i Sveas portal. Detta kan göras på två sätt; antingen kopplas aktiveringen mot en orderstatus eller så aktiveras betalningen genom ett knapptryck på orderkortet. 

 • Manuellt genom knappar i gränssnittet: På en order kan kunden välja att leverera genom att klicka på en knapp. Denna knapp aktiverar då betalningen hos Svea.

 • Genom Api-anrop: Det går även att aktivera betalningar från Vendre genom att skicka anrop via api:et, detta kan vara bra att använda om orderhantering sker i affärssystemet och affärssystemet inte har en koppling till Svea. 

 • Vid byte av orderstatus: Utveckling har även gjorts så att betalningen kan aktiveras genom en orderstatus. I Vendre kopplas då en orderstatus till aktivera betalning hos Svea. När ordern byter status aktiveras då betalningen automatiskt. 

Knapp för att uppdatera information

Knappen hämtar informationen om order på nytt från Svea, och informationen hämtas också från Svea när man laddar in sidan. 

 

Hämta länk till faktura

Utvecklingen har även möjliggjort att vi kan hämta länken till fakturan som skapats i Svea. Som standard hittar ni den på orderkortet i Admin. Möjlighet finns även att presentera detta för dina kunder inne på mitt konto och orderhistoriken. Fakturan visas som en länk och öppnas upp i ett nytt fönster. 

 

 

 

Annullera eller kreditera

När betalningen inte ska göras eller återbetalas används annullering eller kreditering.  

Systemet ser en annullering och kreditering på samma sätt. Vendre prövar först att annullera betalningen om detta inte går skickas istället ett kredit-anrop. På orderkortet så är det två separata knappar beroende på om kreditering eller annullering är möjlig. För att skapa en annullering eller kreditering i Vendre används knapparna på orderkortet eller orderstatus.

Annullera betalningar på en order

Reserverade betalningar: Så länge en betalning är reserverad går det att annullera så att beloppet aldrig dras / fakturan aldrig skickas. Annullering av betalning går att koppla till en orderstatus hos Vendre eller manuellt via en knapp på orderkortet.


Kreditera hela betalningen på en order 

När en betalning aktiverats och pengarna dragits från kundens konto görs istället en kreditering på det dragna beloppet eftersom att fakturan eller reservationen redan är skapad går det inte längre att annullera betalningen. 

Krediteringen skickas då till Svea som en återbetalning kopplat till det ID den aktiverade betalningen har. Svea gör senare en kredit på hela ordern till kunden. 


Kreditera delar av betalningen på en order

Ska en kreditering göras på delar av en order görs en kredit-order i Vendre och krediteringen görs detta istället manuellt genom att logga in i Sveas portal. 

 

Fler funktioner i Svea Checkout

 • Checkbox för företag/privat

  Kunden kan välja Privat/företag i Checkouten

  Från och med den 18 November 2019 har vi nu möjlighet att styra vilka val som ska synas för användaren i kassan. Som default ligger två checkboxar Företag & Privatperson. Under avancerade inställningar inne på betalsätt i Admin går det nu att välja begränsning för kundtyp. Detta innebär att vi t.ex. kan välja att endast företag ska kunna handla i kassan. Bägge checkboxar döljs och kassan ser ut enl: 

 • Koppling av kundens mailadress, kundkonton & order

  För kunder som inte loggar in och lägger order
  • Om kunden handlar utan att vara inloggade och använder en epostadress som inte ligger på en tidigare order sedan innan skapas kunden upp i Vendre.

  • Om kunden handlar utan att vara inloggad och använder en epostadress som ligger på en tidigare order läggs ordern på det kundkontot med samma mailadress.

  • Om kunden handlar som inloggad och använder en epostadress som används på en tidigare order hamnar ordern på det kundkonto som kunden är inloggad på, epostadressen som skrevs in i Svea Checkout hamnar inte på den order som läggs.