user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Integration till externt lager

Här visar vi olika upplägg som är vanliga.

Externt lager / tredjepartslogistik (3PL)

Många av Vendres kunder har integrerat plattformen med ett företag som hanterar deras lager. En så kallad tredjepartslogistik och förkortas ofta 3PL.

OnGoing

Om det företaget använder OnGoing som system för sitt lager är integrationen standardiserad och kan på så sätt byggas enklare via en fast startavgift och månadsavgift från Vendre.

Integrationen till OnGoing skickar ordern till OnGoing och uppdaterar ordern hos Vendre med information från OnGoing. 

Obs! Om du kör Specter rekommenderar vi att integrationen till OnGoing görs med Specter istället för mot Vendre. Detta för att Specter sköter inköp och orderhantering i de fall Specter är kopplat mot Vendre.

Läs mer hos OnGoing

Bonver

Logistikföretaget Bonver som ligger på Lidingö utanför Stockholm kan också integreras. Det är då en XML-fil som skickas vid ordertillfället till en FTP hos Bonver. Denna integration kostar 20 000 kr i start och avser anpassning av den XML-fil som skickas från Vendre. Månadsavgift tillkommer enligt offert. 

Integrationen till Bonver skickar ordern till Bonver men uppdaterar inte ordern i Vendres system. 

Observera att Specter har en integration till Bonver som är billigare än Vendres om du använder Specter.

Dream Logistics

Har en integration till Vendre. Vendre har ingen mer information än att integrationen kan uppdatera order i Vendres system med en ny status och aktivera transaktioner från DIBS eller Klarna. Utökad information fås från Dream Logistics. Vendres API måste finnas i butiken för att detta ska gå att koppla på.

Flöden och förslag på upplägg

Det finns olika sätt att hantera ett externt lager. Det finns två flöden som vi ser som vanliga och best practice: 
 

1. Mail via Vendre

I det fall som all information går tillbaka till Vendre, ex. Order från Specter så kan orderinformation skickas ut från Vendre. Detta kräver att logistiksystemet integrerar tillbaka till Vendre genom Vendreas API med att uppdatera ordern status och därmed skickas ett mail ut. 

Även integrationer via Sharespine ska enligt den information vi på Vendre har, så skickar Vendre ut mail vid uppdaterad order om det är inställt så. Bekräfta detta med Sharespine när du sätter upp din integration med dem.

Vendre beräknas från och med hösten 2019 läsa in orderfiler som uppdaterar orderstatusen på order. Detta kommer då kunna installeras mot en avgift så att ett externt system kan lägga upp en fil med skickade order på en FTP istället för att göra en integration mot Vendre.

2. Mail via logistikpartner

Det andra sättet att göra är att orderbekräftelsen skickas från Vendre och därefter skickas kundens uppgifter över till logistikföretaget som sen tar hand om resterande kommunikation till kunden. Det vill säga skickar ut information om att produkten är packad och vilket kollinummer / spårningslänk som ska användas.

 

Hur kommer du igång?

Börja med att fråga din 3PL-partner om de använder systemet OnGoing. Om så är fallet så kan du kontakta oss på Vendre direkt och beställa den integrationen. 

Om de inte använder OnGoing så be om en kontaktperson som du kan skicka till oss. Vi kontaktar dem sen och tittar på hur integrationen kan se ut. 

Om de redan nu vill ha mer information så finns det kortfattat två sätt:

  1. De integrerar till vårt REST-API som de kan läsa mer om här
  2. Vi postar en XML eller Text-fil till dem i samband med ordern som de hämtar upp och genomför utleverans. Det kan de läsa mer om här