user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 

 

Integrera till Vendre

Rest, XML, text-filer, spårningskoder och andra integrationssätt. Välkommen!

Kraftfull och flexibel integration

Vendre är byggt med hänsyn till din affärslogik och att det ska vara enkelt att integrera till systemet. Det finns flera olika sätt och här kan du hitta en guide till hur du bäst integrerar till oss via det sätt som passar er bäst. 

Kom ihåg! Det är ofta möjligt att kombinera flera sätt utifrån vad som finns som standard i ert nuvarande system

Integrationsmöjligheter mot Vendre

Denna sida beskriver på ett kortfattat sätt vilka integrationsmöjligheter som finns mot Vendres e-handelssystem och med hjälp av Vendre som integrationspartner.

 

 • Berikning av produktinformation i Vendres PIM

  Komplettera produkters information med Excel

  För att få en känsla för hur hela flödet går till när administratören ska berika produkterna med information så ger detta flödesschema en vanlig lösning som kan ses som best practice.

  I Vendre finns stöd för att kunna importera och exportera produkter med hjälp av Excel. Detta gör att man kan uppdatera en produkts samtliga fält från Excel och sen importera in filen. Alla produkter i filen uppdateras då direkt. Det syns tydligt hur många produkter som uppdaterades och om några nya skapades. I Excel kan man också placera om produkter i andra kategorier, länka in relaterade produkter eller skapa variantartiklar.

  En utmaning med Excel kan vara om produktbeskrivningar innehåller HTML-kod. Det kan gör det lite besvärligt men det finns några vägar runt det.

  Ofta gör våra användare så att de kombinerar en automatiserad import via Rest eller fil med att man sen klär/berikar produkten med extra information som kanske inte alltid finns tillgängligt i ERP / Affärssystemet. 

  Antingen gör man så att man importerar minimalt med data från affärssystemet för att minska kostnad och komplexitet i integrationen. Annars gör man så att man istället optimerar och ser till att integrera allt man kan från affärssystemet till e-handeln och bara kompletterar med det man behöver i Vendre.

  En arbetsrutin som är vanlig kan beskrivas i följande steg

   

  Läs mer om import och export

 • REST API

  När ni vill integrera mot Vendre

  Se hela dokumentationen

  Om ni istället önskar total frihet med kommunikationen mot Vendre så kan ni använda Vendres REST API. Kommunikation sker över HTTPS och svar returneras i Json.

  Stora delar av Vendres system finns tillgängligt via API:et. Ni kan sköta hela produkt, kund och orderhanteringen via API:et.

  Fördelen är att ni får stor frihet. Nackdelen med att gå mot API:et är att all affärslogik läggs hos er.

  API-anrop görs genom att er integration får en token (säkerhetsnyckel) som används för att systemen ska kunna kommunicera på ett säkert sätt.

   Systemet använder olika typer av anrop  
   GET  Listar data
   POST  Skapar data
   PUT Uppdaterar data 
   DELETE  Tar bort data


  På detta sätt kan ni lista ut exempelvis alla produkter, skapa dem, uppdatera dem samt även ta bort dem.

  Om du önskar få en komplett bild av API:et så kontakta oss så skapar vi upp en demo till er där ni kan testa API:et fullt ut.

 • Text / XML-filer via Integrationsmotorn

  Json, TXT, CSV eller XML

  Genom Vendres integrationsmotor för filer så kan Vendres system läsa av textfiler och i vissa fall Excelfiler för att göra importer till systemet.

  Systemet kan också exportera filer i önskade format så som XML, Json, TXT,

  Filstrukturen tas fram tillsammans med er utifrån den data som ska skickas och tas emot mellan det externa systemet och Vendres e-handelssystem. Vendre har standarder för import som kan användas om ert system kan anpassa sig till dessa format och standarder.


  Följande entiteter kan skötas via den filbaserade motorn idag. Nya rutiner kan byggas vid behov. 

       
   Produkter Import (txt)  Export* (i önskat format)
  Lageruppdateringar Import (txt)  Export* (i önskat format)
  Prislistor Import (txt)  
  Produktspecifikationer Import (txt)  Export* (i önskat format)
  Produktbilder Import  Export* (i önskat format)
  Order    Export (i önskat format)
  Orderuppdateringar    Export (i önskat format)
  Kunder Import (txt)  
  Adressbok för kunder Import (txt)  
  Inloggningskonton för kunder Import (txt)  

   * Enbart alla produkter exporteras vid varje givet tillfälle. Några timmars anpassning kan behövas beroende på vilka fält ni önskar exportera i respektive exportrutin.

  Import kan göras av hela registret eller bara det som förändrats i senaste synken. Filerna placeras på en FTP-server som tillhandahålls av er. Har ni ingen sådan kan en sådan köpas från ett webbhotell för 100-200 kr/mån.

  Vad krävs av er?

  Detta integrationssätt kräver att ni kan exportera och importera något av de filformaten som nämns ovan från ert affärssystem.

  Det kräver också att ni i filerna som ni exporterar från affärssystemet kan sätta en rad högst upp som definierar vad respektive kolumn innehåller för data. När vi sätter upp filstrukturen tillsammans kommer ni att få namn på fält som ska användas för att vi ska kunna identifiera vilken data som finns med i filerna.

  Om ni vill uppdatera era order i ert affärssystem och skicka upp Kollinummer och en ny status så behöver ni kunna exportera detta från affärssystemet och lägga i en textfil.

  Hur fungerar kommunikationen?

  Inläsning / export sker enligt bestämda intervall som vi gemensamt kommer överens om.

  På den FTP-server vi sätter upp kommer det finnas en mappstruktur som ser ut ungefär som följande:

   

  Mapp  Beskrivning 
   import/  Innehåller alla filer som ska importeras till Vendre
   import/orderstatus/  Innehåller textfiler där varje rad representerar en orders nya status**
   import/orderstatus/history/  Innehåller de senaste 50 körda filerna. Resterande raderas automatiskt av Vendre
   import/products/  Innehåller textfiler där varje rad representerar en produkts data**
   import/products/history/  Innehåller de senaste 50 körda filerna. Resterande raderas automatiskt av Vendre
  export/ Innehåller alla filer som har exporterats från Vendre
  export/orders/ Innehåller en fil per order som har gjorts i e-handeln med all data om den ordern
   export/orders/history/  När ni läst av en fil lägger ni den i history-mappen. Ni väljer själva hur mycket historik ni önskar.
 • Färdiga integrationer

  Ex. Fortnox, SPCS, Specter

  Vendre har många färdiga integrationer till system som Exempelvis:

   • Via Sharespine (partner till Vendre som jobbar med integrationer)
    • Ekonomisystem
     • Visma SPCS 1000 / 2000 
     • Hogia Retail
     • Fortnox
     • Visma eEkonomi
     • Mamut
    • Marknadsplatser
     • CDON Marketplace
     • Afound
     • Amazon
     • Fyndiq
     • Elgiganten Marketplace
     • Coolstuff Marketplace
    • Kassasystem (POS)
     • Sitoo
   • Via Vendre
    • Affärssystem 
     • Direktintegration
      • Specter
     • Via Vendres filbaserade integrationsmotor
      • Unikum Pyramid
      • Hansa World
      • NAV
      • AX
      • Business Central
      • Jeeves
      • Garp
      • SAP
      • Winbas
      • Monitor
      • Kontakta oss om ditt affärssystem saknas
    • Spåningssystem
     • Google Analytics
     • Facebook
     • GTM
     • Criteo
     • samt många fler. Kontakta supporten för mer info

  Visa Appar & Integration 

 • Vendre integrerar mot ett API / Webservice

  När ni har ett API ni vill koppla er mot

  Ett alternativ om ni själva har möjlighet att sätta upp ett API eller en Webservice med all tillgänglig data från affärssystemet så kan Vendre bygga integrationen mot den datakällan.


  Vi går i så fall igenom och mappar exakt vilken data ni önskar att systemen ska synka utifrån de mallar och tidigare projekt vi gjort. Till flera system har vi redan färdiga API-integrationer.


  Kontakta oss för mer information samt offert.