user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Rutin: Orderexport

Expotera order genom ett filbaserat gränssnitt när ordern kommer in

Exportera en orderfil

Genom Vendres integrationsmotor kan systemet göra en export av en orderfil när ordern kommer in. Denna fil kan anpassas till önskad struktur som ni har under förutsättningar att datan som önskas finns att tillgå i Vendres system (eller att den kan skickas till Vendres system genom en annan importrutin). 

Orderfilen genereras när ordern skapas och byggs utifrån den mall som Vendre har tagit fram till er. Filen läggs på en FTP-server och döps till ordernumret punkt filändelse. Vi har stöd för att generera de flesta filtyper men XML, JSON, TXT och CSV är de vanligaste. 

 • Tillgängliga fält

  Se all data som kan exporteras
  Fältnamn Referensnamn Datatyp
  Order skapad created Nummer
  Order Id order.id Nummer
  Betalmetod order.payment_method Nummer
  Betalmetodskod order.payment_method_code Text
  Fraktmetod order.shipment_method Nummer
  Fraktmetodskod order.shipping_method_code Text
  Coupon code order.coupon_code Text
  Säljare export.order.seller Text
  Valuta export.order.currency Text
  Valutakurs export.order.currency_value Nummer
  Språk export.order.language Text
  Admin link order.admin_link Text
  Extra fält order.extra Text
  Orderdatum order.date_purchased Text
  ID för kund customer.id Nummer
  ID för kundinloggning customer.login_id Nummer
  Kundnamn customer.name Text
  Företag customer.company Text
  Gatuadress customer.street_address Text
  Adressrad 2 customer.street_address2 Text
  Postort customer.city Text
  Postnummer customer.postcode Text
  Land customer.country Text
  Landskod customer.country_code Text
  Telefonnummer customer.telephone Text
  Emailadress customer.email_address Text
  Externt id customer.external_id Text
  ID nummer customer.identification_number Text
  Nuvarande mobilnummer customer.current_mobile Text
  Nuvarande VAT-nummer customer.current_vat_identification_number Text
  Nuvarande E-postadress 2 customer.current_email_address2 Text
  Nuvarande extrafält för kund customer.extra Lista
  Namn för Leverensadress delivery.name Text
  Företag för Leverensadress delivery.company Text
  Gata för Leverensadress delivery.street_address Text
  Adressrad 2 för Leverensadress delivery.street_address2 Text
  Postort för Leverensadress delivery.city Text
  Postnummer för Leverensadress delivery.postcode Text
  Land för Leverensadress delivery.country Text
  Landskod för leveransadress delivery.country_code Text
  Namn för Fakturaadress billing.name Text
  Företag för Fakturaadress billing.company Text
  Gata för Fakturaadress billing.street_address Text
  Adressrad 2 för Fakturaadress billing.street_address2 Text
  Postort för Fakturaadress billing.city Text
  Postnummer för Fakturaadress billing.postcode Text
  Land för Fakturaadress billing.country Text
  Landskod för fakturaadress billing.country_code Text
  Namn på produkt product.name Text
  Produkttyp product.type Text
  Antal product.quantity Nummer
  Pris product.price Nummer
  ID för val option.id Nummer
  Namn för val option.name Text
  Värde för val option.value Text
  Produktmodell product.model Text
  Extrafält för produkt product.extra1 Text
  ID för ordertotal total.id Nummer
  Titel för ordertotal total.title Text
  Text för ordertotal total.text Text
  Värde för Ordertotal total.value Nummer
  Mervärdeskatt(MOMS) för Ordertotal total.tax_rate Text
  Ordertotalradens ordersummeringmodulskod export.totals[].class Text
  Transaktionsnummer för Klarnabetalningar export.payment.klarna.transaction_id Text
  Transaktionsnummer för DIBS-betalningar export.payment.dibs.transaction_id Text
  Extrafält för DIBS-betalningar export.payment.extra_dibs Lista
  Extrafält för banklink export.payment.extra_banklink Lista

Exempelfil

Här ser du ett exempel på hur en orderfil kan se ut i standardutförandet. Vi kan bygga om denna så att den passa en standardiserad import i ditt mottagande system om behovet finns. 

Kontakta oss om du önskar esitmat på att implementera denna rutin i din butik.

Om du vill att vi estimerar en specifik fil i JSON, XML, TXT eller annat önskat format så skicka med filen till oss samt beskriv gärna fälten så noga du kan i samband med detta. 

<?xml version="1.0"?>
<order>
 <id>5</id>
 <payment_method></payment_method>
 <shipping_method></shipping_method>
 <coupon_code></coupon_code>
 <admin_link>http://www.url.com/Admin/orders.php?oID=5</admin_link>
 <extra></extra>
 <seller></seller>
 <currency>SEK</currency>
 <language>sv</language>
 <customer>
  <id>1</id>
  <login_id></login_id>
  <name>Tess T. Persson</name>
  <company></company>
  <street_address>Stårgatan 1</street_address>
  <street_address2></street_address2>
  <city>Ankeborg</city>
  <postcode>12345</postcode>
  <country>Sweden</country>
  <country_code>se</country_code>
  <telephone>070 123 45 67</telephone>
  <email_address>philip@vendre.se</email_address>
  <external_id></external_id>
  <identification_number></identification_number>
 </customer>
 <delivery_address>
  <name>Tess T. Persson</name>
  <company></company>
  <street_address>Stårgatan 1</street_address>
  <street_address2></street_address2>
  <city>Ankeborg</city>
  <postcode>12345</postcode>
  <country>Sweden</country>
  <country_code>se</country_code>
 </delivery_address>
 <billing_address>
  <name>Tess T. Persson</name>
  <company></company>
  <street_address>Stårgatan 1</street_address>
  <street_address2></street_address2>
  <city>Ankeborg</city>
  <postcode>12345</postcode>
  <country>Sweden</country>
  <country_code>se</country_code>
 </billing_address>
 <products>
  <product>
   <model>bigchungus</model>
   <quantity>1</quantity>
   <price>400.0000</price>
   <options>
   </options>
   <name>Big Chungus</name>
   <extra1></extra1>
  </product>
 </products>
 <totals>
  <total>
   <id>278</id>
   <title>Totalt exklusive frakt:</title>
   <text>500 SEK</text>
   <value>400.0000</value>
   <tax_rate>0</tax_rate>
   <class>ot_subtotal</class>
  </total>
  <total>
   <id>279</id>
   <title>Hämtas:</title>
   <text>0 SEK</text>
   <value>0.0030</value>
   <tax_rate>25</tax_rate>
   <class>ot_shipping</class>
  </total>
  <total>
   <id>280</id>
   <title>Varav Moms 25%:</title>
   <text>100 SEK</text>
   <value>100.0008</value>
   <tax_rate>0</tax_rate>
   <class>ot_tax</class>
  </total>
  <total>
   <id>281</id>
   <title>Totalt:</title>
   <text>500 SEK</text>
   <value>500.0038</value>
   <tax_rate>0</tax_rate>
   <class>ot_total</class>
  </total>
 </totals>
</order>

Informationsfilm

Här går vi igenom orderexporten och tips och tankar kring hur exportfilen ska utformas.