user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import av Lager

Importera & uppdatera lager via TXT (Tabbseparerat) 

Obs! om du har fler än ett lagerställe görs importen via flera lagerställen import

 

Möjligheter


 • Import av komplett lager för alla produkter
 • Uppdatera lagersaldo
 • Import från Affärssystem / PIM eller annan tjänst

Ladda ner exempelfil

Vad kan man göra?

 • Uppdatera lager på existerande produkt i Vendre
 • Filens uppbyggnad

  Filen byggs upp genom att varje produkt listas en gång. Skulle samma produkt finnas med flera gånger är det den sista som blir den information som lagras hos Vendre.

  Alla produkter behöver inte skickas med i varje fil men vi rekommenderar en komplett uppdatering av lager minst 1 gång om dagen.

  Bara det lager som ni önskar uppdatera behöver finnas med. Men om ett värdet i en kolumn lämnas tomt så kommer det att tömmas hos Vendre. 

 • FTP-servern

  På FTP-servern så skapar ni en mapp för denna import till e-handeln.

  Denna skrivs in i konfigurationen för importen och Vendre läser av den med inställda mellanrum. Om flera filer finns så läser Vendre in filerna i bokstavsordning, så tänk på att ha en namngivning som gör att den senast uppladdade filen hamnar sist i bokstavsordning. Att ha datum och klockslag med i filnamnet brukar lösa det.

  En import tar olika lång tid beroende på vad som importeras. En lagerimport med bara artikelnummer och lager i filen går betydligt snabbare än om det är en komplett import med många fält.

  Viktigt är också att om integrationen byggs så att det är en fil som läggs på FTP:n och ni inte använder datum i filnamnet så måste ni ha stöd för att filen uppdateras om den finns, alt. att den raderas om den finns. Detta för att FTP-bryggan ska fungera från affärssystemet även om integrationen av något skäl skulle pausas från E-handeln. 

  Tänk på att den rekommenderade lösningen är att alltid skapa en ny fil som är döpt till datumet + tiden där är exporterad. Ex. prices_202011291033.txt (price_ÅÅÅÅMMDDHHMM.txt)

 • Tänk på!

  • Filen är tabb-separerad så tänk på att inte ha med tabbar i produktnamn eller beskrivningar. Har ni det måste de tas bort innan innehållet läggs i filen
  • Filen ska vara formaterad med UTF-8 eller Latin-1
  • Artikelnumret måste alltid vara med i filen för att vi ska kunna identifiera produkten
  • En produkt per rad i filen

   

Kom igång

För att komma igång behöver du sätta upp en FTP-server. Följande behöver din kontaktperson på Vendre för att sätta upp kopplingen:

FTP-host: Vilken IP eller annan adress kan vi nå FTP-servern på?
FTP-användare: Användarnamn till FTP:n
FTP-lösenord: Lösenordet
FTP-port: Om ej angiven använder vi standard

FTP-mapp: Vad är sökvägen till mappen?
Hur ofta önskar ni läsa in?: Välj hur ofta ni önskar läsa in, därefter kommer vi göra en koll och se hur stora filerna är och om det är ett lämpligt importintervall