user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import av priser

Importera & uppdatera prislistor via TXT (Tabbseparerat) 

 

Möjligheter

 • Import av olika prislistor för olika kundgrupper
 • Olika visningsrättigheter för olika kundgrupper
 • Tillfälliga priser för vissa kundgrupper
 • Gör prisuppdateringar i förväg med datummärkning

Se exempelfil

Vad kan man göra?

 • Skapa nya prislistor
 • Uppdaterar existerande prislistor 
 • Tömma en produkts prislistor
 • Stänga av / slå på rättigheter till en produkt
 • Vilka fält kan skickas med?

  model*
  Produktens artikelnummer
  customers_group*
  Kundgruppens namn eller identifierare. Sätts även på kunden med samma namn som detta
  status*
  Anger om produkten får visas för kundgruppen. Måste vara samma för alla rader på en produkts kundgrupps rader. (värde: 1 / 0 )
  active_from
  Datum från när priset gäller (tomt som standard)
  ÅÅÅÅ-MM-DD

  active_to
  Datum till när priset gäller (tomt som standard)
  ÅÅÅÅ-MM-DD

  quantity_min
  Minsta antal för att priset ska gälla. (tomt som standard)
  currency
  Valuta. Anges i ISO-3 format. (SEK som standard)
  price*
  Pris exkl. moms. Punkt som decimal.
  price_recommended
  Rekommenderat pris inkl. moms.
 • Filens uppbyggnad

  Filen byggs upp genom att varje produkt listas så många gånger som den har unika priser för en kundgrupp. Om produkten har 10 olika priser för olika kundgrupper kommer produkten att listas 10 gånger i filen. Om varje prislista har 4 olika mängdrabatter blir antalet rader 4 per kundgrupp, det vill säga 40 rader för en produkt. 

  Alla produkter behöver inte skickas med i varje fil men vi rekommenderar en komplett uppdatering mellan 1 gång i veckan till en gång om dagen beroende på era önskemål. 

  När en produkt skickas med så måste alla priser för alla kundgrupper skickas. Så om du ändrar ett pris på en kundgrupp så måste fortfarande alla andra priser skickas med för att vi ska kunna radera de priser som inte längre är aktuella.
 • Stafflade priser

  Mängdrabatt och annat pris vid köp av fler eller färre produkter

  I det fall man önskar erbjuda kunden ett annat pris om de köper fler produkt så görs detta med så kallad staffling av priserna (eller sk. pristrappor). 

  I filen skickar man då flera rader på prislistan.

  En prisfil utan staffling kan se ut på följande sätt:    

  model customers_group price quantity_min status
  19181-1 Kundgrupp A 100 0 1
  23110-4 Kundgrupp A 139 0 1
  23110-4 Kundgrupp B 120 0 1

  I exemplet ovan ligger quantity_min fortfarande med även om den kan tas bort i och med att den inte används.

  och en produkt med staffling:    

  model customers_group price quantity_min status
  19181-1 Kundgrupp A 100 0 1
  23110-4 Kundgrupp A 139 0 1
  23110-4 Kundgrupp A 132 4 1
  23110-4 Kundgrupp B 120 0 1
  23110-4 Kundgrupp B 110 4 1

  I exemplet ovan kommer Kundgrupp A inte ha något stafflat pris för den första produkten (19181-1) och den syns inte alls för Kundgrupp B, alternativt så ser Kundgrupp B priset på produktkortet beroende på hur systemet är inställt.
  För de två kommande artiklarna så har både Kundgrupp A och Kundgrupp B en staffling om de köper över 4 st men med olika procentrabatt på priset.

 • Skapande av prislistor

  Om en prislista inte finns sedan tidigare så skapas denna och kopplas till en kund via kundimporten om sådan körs. Annars kan ni välja prislistan för kunden i administrationen. 

  Alla rättigheter för andra delar av systemet: Informationssidor, fraktsätt, betalsätt & kategorier kopieras från en standardkundgrupp som ni kan hantera under er Administration -> Kunder -> Kundgrupper.
 • Tillfälliga prislistor / uppdatera prislistor

  Om ni ska genomföra en prisuppdatering kan ni använda datum fälten date_from och date_to. Om prisuppdateringen ska ske vid midnatt den första januari så anger ni:

  På utgående priser: lägg in slutdatum i date_to
  På nya priser: lägg in startdatum i date_from
 • Kampanjpriser

  Om en kundgrupp ska ha ett tillfälligt lägre pris kan anger ni följande:

  På nuvarnade priser: gör ingen förändring
  På rabatterade priser:
  Skapa en ny rad för varje produkt och ange i date_from och date_to när kampanjen gäller.
  I kolumnen för price anger ni det nya priset exkl. moms.
  Om ni använder REK-pris så måste det innehålla samma värde som på den ordinarie prislistan
 • Aktivera / inaktivera visning av produkter för Övriga kunder

  Kundgrupp 0

  Om om styr visning av artiklar från affärssystemet och vill styra hur produkterna syns för kunder som inte har en kundgrupp tilldelad så gör du detta genom något som vi kallar kundgrupp 0. För alla produkter du vill ska synas för kunderna som inte är inloggade eller inte har en kundgrupp så anger ni i kolumnen customers_group på en produktrad "0" och status "1". Ange priset som kunden ska se. Om kunden inte ska se något pris alls så anger du 0. 

  Obs! Om alla dina inloggade kunder har en kundgrupp / prislista så slår du på inställningen Visa endast priser för inloggade kunder (kan behöva aktiveras av Vendres support). Då kommer priser döljas för alla icke inloggade kunder. 

  Om du däremot vill visa alla produkter för ej inloggade utan priser så behöver Vendre göra en front-end anpassning av detta. 

 • Dölj en produkt för en kundgrupp / prislista

  Om en kundgrupp enbart ska se vissa produkter styr ni detta via fältet status. 

  Ange “0” på produkter som inte ska visas.
  Ange “1” på produkter som ska visas.

  Observera att fältet status måste vara samma på alla rader för en viss kundgrupp och produkt. Systemet läser enbart av statusen på den första raden för att ange om produkten ska visas eller ej för kundgruppen.
 • FTP-servern

  På FTP-servern så skapar ni en mapp för denna import till e-handeln. 

  Denna skrivs in i konfigurationen för importen och Vendre läser av den med inställda mellanrum. Om flera filer finns så läser Vendre in filerna i bokstavsordning, så tänk på att ha en namngivning som gör att den senast uppladdade filen hamnar sist i bokstavsordning. Att ha datum och klockslag med i filnamnet brukar lösa det.

  Viktigt är också att om integrationen byggs så att det är en fil som läggs på FTP:n och ni inte använder datum i filnamnet så måste ni ha stöd för att filen uppdateras om den finns, alt. att den raderas om den finns. Detta för att FTP-bryggan ska fungera från affärssystemet även om integrationen av något skäl skulle pausas från E-handeln. 

  Tänk på att den rekommenderade lösningen är att alltid skapa en ny fil som är döpt till datumet + tiden där är exporterad. Ex. prices_202011291033.txt (price_ÅÅÅÅMMDDHHMM.txt)

 • Tänk på!

  • Filen är tabb-separerad så tänk på att inte ha med tabbar i något fälts data. Har ni det måste de tas bort innan innehållet läggs i filen
  • Filen ska vara formaterad med UTF-8 eller LATIN-1
  • Alla kolumner behöver inte vara med i filen. Bara de obligatoriska
  • Alla numeriska värden ska ha punkt och inte komma som decimalavskiljare
  • Alla numeriska värden ska vara fria från mellanslag

   

  Konfiguration i Vendre

  För att kundgruppsrättigheterna ska bli rätt när nya produkter läggs till behöver inställningen: "Aktivera kundrättigheter för nya resurser" (CUSTOMER_GROUPS_ENABLE_BY_DEFAULT) vara påslagen.
  Är den på får nya produkter de rättigheter som är inställda per kundgrupp.
  Detta behöver vara påslaget innan vi börjar importera produkter.

 

Kom igång

För att komma igång behöver du sätta upp en FTP-server. Följande behöver din kontaktperson på Vendre för att sätta upp kopplingen:

FTP-host: Vilken IP eller annan adress kan vi nå FTP-servern på?
FTP-användare: Användarnamn till FTP:n
FTP-lösenord: Lösenordet
FTP-port: Om ej angiven använder vi standard

FTP-mapp: Vad är sökvägen till mappen?
Hur ofta önskar ni läsa in?: Välj hur ofta ni önskar läsa in, därefter kommer vi göra en koll och se hur stora filerna är och om det är ett lämpligt importintervall