user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Google Shopping

Hos Vendre kan du koppla ditt Google Merchant Center konto mot en produktfeed som innehåller hela ditt artikelregister för att enkelt marknadsföra hela ditt produktutbud. 

Hoppa fram till...

Hur fungerar det?  

När du registrerat dig som handlare på Google Merchant Center tillåts du att skicka in en feed med hela ditt artikelregister.    För att dina produkter ska bli godkända krävs det att du uppfyller Googles riktlinjer som finns här Riktlinjer för handlare

Vilka fält skickas?

I Vendres standarduppsättning så skickas butiksinformation såsom butikens namn och URL med.   För produkter skickas som standard följande fält med: 

Fält Värde
Produkter Alla produkter som har en bild ett ett pris som överstiger 0 kr skickas in som <item> i feeden
title Produktnamn
link

ProduktURL 

id

Produktens ID (Vendres interna ID) 

condition

Skickas alltid in till Google Merchant Center som <new> 

price

Produktpris inkl moms.  Kan skickas med olika valutor

avaibility

In stock om lagersaldot är större än 0.  Out of stock om lagersaldot är 0 eller mindre än 0. 

 image_link

URL till produktbilden

 manufacturer

Om ett varumärke är knytet till produkten skickas detta med in i feeden. 

manufacturer_name

Om ditt artikelregister skiljer sig från varumärkets artikelregister så kan man skicka med bägge artikelnummer.  Detta förutsätter att fältet manufacturer_modell (Varumärkets artikelnummer) är ifyllt. 

gtin

Fyller värdet som fältet ean_numbers (EAN-KOD i Admin) är ifyllt.  

identifier_exists

Skickas med i feeden om varumärkes och EAN saknas.  Värdet blir då no

product_type

Produktens kategoriplacering (breadcrumbs) 

google_product_category

Produktens angivna Google Shopping kategori (Skickas i filen som det ID Google satt upp för kategorin).  Kan bara anges i Admin under respektive kategori. Se fliken Avancerat. Observera att det är produktens huvudkategori som skickas här. Har den inget angivet så skickas inget.

additional_image_link

Läggs till unikt för er. Måste anpassas av Vendres support

fb_product_category

Implementeras inte

<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Din butiks URL</title>
		<link>https://dinbutiksurl.se/</link>
		<description/>
		<item>
			<title>Demoprodukt 1</title>
			<link>https://demobutik.demo/produktlank/</link>
			<description>Produktbeskrivning..</description>
			<g:id>291</g:id>
			<g:condition>new</g:condition>
			<g:price>100 SEK</g:price>
			<g:availability>in stock</g:availability>
			<g:image_link>https://demobutik.demo/produktlank/bild.jpg</g:image_link>
			<g:product_type>Kategori_Testprodukter</g:product_type>
			<g:google_product_category>2471</g:google_product_category>
		</item>
		<item>

 

Få in mer eller annan data

Många andra externa tjänster använder sig idag av Google Shopping feeden som ett verktyg för att katalogisera produkter på ett smart sätt.   Om du behöver anpassa din feed kan du vända dig till oss så får du ett estimat på vad en anpassning innebär. 

Vendre önskar då  få in en kravspec på vilka fält du vill få in. 

  • Vilka variabler vill du tillgängliggöra och vad ska dessa innehålla?
  • Ska feeden kunna se olika ut för olika tjänster?

Vendre verifierar så att feeden har variablerna tillgängliga men sköter ingen uppsättning i Merchant Center. 

 

Finns det några specialla omständigheter? 

Vendre kan anpassa feeden helt utifrån din önskan.   Det viktiga för dig som handlare är att säkerställa att Google accepterar din feed.   Dessa omständigheter ändras kontinuerligt av Google och följs bäst på deras egna sida. 

> Google Merchant Center

Vanliga frågeställningar
En förutsättning för att skicka produkter till Google Shopping är att dessa finns i lager. Om du i din butik använder dig av inställningen "Tillåt köp vid slut i lager" så innebär det att din produkt skickas som inStock till Google även om den inte är det.  Detta gäller i såväl feed som strukturerad data. 

Huvudprodukter/Varianter
Vendre skickar med alla produkter i feeden.  Detta inkluderar såväl huvudartiklar som variantprodukter.   Eftersom att huvudartiklarna ibland saknar viktiga värden såsom EAN-koder behöver du som handlare fatta ett beslut kring hur dessa ska hanteras i er feed.  Detta gör du tillsammans med din projektledare under uppstartsfasen. 


Värt att tänka på

Om du har en avancerad prisstruktur med paketprodukter & produktkonfigurationer så kommer din feed att behöva anpassas.   Eftersom att uppsättningen skiljer sig från kund till kund kommer detta behöva göras unikt för dig. 

Är du en befintlig kund och vill anpassa din feed? Vänd dig till 
support@vendre.se 

Är du en ny kund och i behov av att anpassa din feed?
Vänd dig till din projektledare