user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Google Analytics: Enhanced Ecommerce

Denna artikel beskriver möjligheterna som de ser ut under våren 2020 och framåt. Implementation görs via Vendres support mot löpande debitering. 

Hoppa fram till...

Sammanfattning & GTM

Spårning till Google Analytics med Enhanced e-commerce är komplext och vi ber dig därför läsa denna guide noga. 

Vendres integration till Enhanced e-commerce går via Google Tag Manager genom ett datalager. Detta gör att installation sker via Tag manager och ger oss tillsammans maximal frihet att utöka ert datalagret och styra det på det sätt som du vill.

Hur kommer jag igång?

För att komma igång kontaktar du support@vendre.se och ber om ett kostnadsförslag för din butik. Vi har ett standardiserat upplägg enligt denna dokumentation, men om du har mycket unik utveckling kan en del kod behöva skrivas unikt för er. Detta tar vår support fram bra beslutsunderlag för.

Vad kan spåras och när?

Enhanced E-commerce är en vetenskap i sig och det finns varianter på hur man önskar att uppsättningen ser ut. Vendre har jobbat med flera digitala marknadsförings- & SEO-bolag för att ta fram en standard som passar så många som möjligt. Denna standard används av många av våra kunder men kan byggas ut om ni har andra behov. Vi rekommenderar dock att ni börjar med vår standard innan den byggs ut mer.

Spårningar som triggas 

 • Importera kategoridata till Google Analytics

  Om du önskar spåra kategoridata på produkterna så är detta möjligt. Du går då till Appar & Integration > Export & Import. Gå in på  GA Produktdata. Gå längst ner och klicka på Ladda ner. Filen du laddar ner från Vendre är den fil du laddar upp till GA enligt beskrivning nedan.

  För att spara prestanda genom de olika stegen i butiken har vi valt att addera viss produktdata med hjälp av dataimport. För att komma igång med dataimport av produktdata i Google Analytics behöver du initialt konfigurera denna och därefter räcker det med att du periodvis laddar upp nya filer med produktdata. Hur ofta du behöver göra en import beror på hur ofta ditt sortiment förändras. Det är på inget sätt ett krav att göra löpande importer, men det ger er fördelar när data ska analyseras.

  Så här gör du:

  1. Gå till Google Analytics i en webbläsare, klicka sedan på Admin.
  2. Under Admin tittar du sedan i kolumnen där inställningar för egendomen (property) finns, klicka på Data import *.
  3. Tryck på Skapa (Create).
   I steg 1 väljer du Produktdata (Product data).
   I steg 2 namnger du importen (välj något som är lätt att förstå) och väljer vilka vyer datan ska importeras i **.
   I steg 3 ska nyckeln vara ga:productSku. Denna bör vara förvald redan. Under Importerad data (Imported data) väljer du den data importen innehåller (t.ex. Produktkategori). Endast de fält valda här kommer att importeras, oavsett vilka fält du har i importfilen. Slutligen väljer du att datan som importeras ska skriva över datan (Ja). Nu är konfigurationen klar.
  4. För att importera data, klicka på Hantera uppladdningar till höger på raden för din skapade import. Tryck på Ladda upp fil och slutför importen. Behandlingen kan variera i tid beroende på storlek på filen. Status ska övergå i Slutförd och då är importen färdig. Det kan sedan ta upp till 24 timmar innan datan är tillgänglig i de vyer som valts i konfigurationen. Om du får ett felmeddelande vid uppladdning, kontakta vår support.

   * Om du inte ser Data import som alternativ så har du inte tillräckliga rättigheter för att kunna genomföra detta. Du behöver Redigera (Edit) på egendomsnivå.

   ** Beroende på hur din Google Analytics-konfiguration ser ut så kan du eventuellt ha kvar en vy med snarlik datamängd som kontroll dit du inte importerar detta. Om du är osäker, fråga den som gjort konfigurationen alternativt importera till åtminstone din huvudvy.
 • Produktvisningar

  Product impressions: ecommerce > impressions

  Så fort en produkt visas i en av Vendres standardiserade boxar så triggas ett event för ecommerce > impressions med samtliga produkter. När en ajax-förfrågan körs (ex. nya produkter laddas in på produktsidan) så triggas samma event igen och ytterligare en impressions triggas med de nya produkterna. 

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event productImpressions
  ecommerce
  impressions Repeteras för alla produkter
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  list Visar strängen "Category" vid en vanlig kategorilista men även följande listor kan skickas till GTM: 
  Search Result, First page, Upsell Checkout, 
  Associated product: {{ product-name }}, Page: {{ page-title}}, My Account, Tag Page
  brand Varumärkets namn
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  position Positionen som produkten visas i. Börjar från 1 och går uppåt
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)

  Värt att veta om ecommerce > impressions

  I och med att position räknas ut front-end kan denna i vissa specifika fall vara svår att få exakt. Enligt tester som gjorts så visar den rätt i mer än 95% av fallen. Men då produkter laddas in med JS på olika ställen på sidan kan detta vara något missvisande i vissa fall. Vendres rekommendation tillsammans med de SEO bolag som vi testat med är att detta inte har betydelse för de generella analyserna man gör. Detta går att säkerställa men kräver större anpassning i er butik.

  Category skickas med fil enligt ovan beskrivning

  Sliders

  Scriptet kan inte avgöra om en produkt i en slider har visats för användaren eller inte, därmed kommer alla produtker i en slider visas som exponerade

  Nosto och liknande

  Vill man skicka in andra list:s på ex. Nosto-block eller andra specifika block man har kan detta enkelt anpassas av Vendres support. Kostnadsestimat får ni också därigenom. 

 • Produktklick

  Product click: (productClick) ecommerce > click

  När användaren klickar på en produkt i Vendres standardiserade boxar så triggas ett event för ecommerce > click med produkten man har klickat på.

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event productClick
  ecommerce
  actionField Listans namn om den existerar
  click
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  list Visar strängen "Category" vid en vanlig kategorilista men även följande listor kan skickas till GTM: 
  Search Result, First page, Upsell Checkout, 
  Associated product: {{ product-name }}, Page: {{ page-title}}, My Account, Tag Page
  brand Varumärkets namn
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  position Positionen som produkten visas i. Börjar från 1 och går uppåt
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)

  Värt att veta om ecommerce > click

  I och med att position räknas ut front-end kan denna i vissa specifika fall vara svår att få exakt. Enligt tester som gjorts så visar den rätt i cirka 95% av fallen. Men då produkter laddas in med javascript på olika ställen på sidan kan detta vara något missvisande i vissa fall. Vendres rekommendation tillsammans med de SEO bolag som vi testat med är att detta inte har betydelse för de generella analuyserna man gör. Detta går att säkerställa men kräver stor anpassning i er butik. 

  Category skickas med fil enligt ovan beskrivning

 • Produktsida

  Product page: ecommerce > detail

  När användaren klickar på en produkt i Vendres standardiserade boxar så triggas ett event för ecommerce > detail med produkten man har klickat på.

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event productDetail
  ecommerce
  currencyCode Användarens valuta
  detail
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  brand Varumärkets namn
  category Kategori på användarens språk i formatet Huvudkategori/Underkategori/Underkategori
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)
 • Varukorg

  Cart: (addToCart) ecommerce > add, (removeToCart) ecommerce > remove

  När användare klickar på köpknappen i listning, på produktsida eller ändrar antal med sina produkter i varukorgen räknar Vendres system ut hur många produkter som kunden har köpt (mot vad de ev. hade tidigare i korgen) och exponerar detta genom eventen ecommerce > addToCart och ecommerce > removeFromCart

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event addToCart / removeFromCart
  ecommerce
  currencyCode Användarens valuta  
  add / remove products
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  brand Varumärkets namn
  category Kategori på användarens språk i formatet Huvudkategori/Underkategori/Underkategori
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  quantity Det ändrade antalet. Om kund har 5 st i varukorgen av produkt X och köper 3 till så kommer 3 att skickas till GTM
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)
   
 • Kassa start

  Checkout: (checkout) ecommerce > checkout

  När användaren går till kassan triggas eventet ecommerce > checkout.

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event checkout
  ecommerce
  currencyCode Användarens valuta
  checkout
  actionField Step: 1
  products
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  brand Varumärkets namn
  category Kategori på användarens språk i formatet Huvudkategori/Underkategori/Underkategori
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  quantity Antalet produkter man har i varukorgen av denna produkt
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)
 • Tack för din order

  Checkout Success: ecommerce > purchase

  OBS! Vendre rekommenderar att för GA använda Vendres backendspårning som slås på via Vendres support. Skicka med det Google-analytics-ID som du önskar spåra order i samma man som du önskar att detta slås på.

  Detta gör att du måste stänga av så att ni inte spårar ehandelstransaktioner till Google Analytics via GTM och datalagret. Däremot går det fint att använda detta datalager för ex Facebook eller andra spårningstjänster.

  När användaren går till kassan triggas eventet ecommerce > purchase.

  Innehåll i eventet

  Fält Fält från Vendre
  event purchase
  ecommerce
  currencyCode Användarens valuta
  purchase
  actionField
  Fält Fält från Vendre
  id Ordernummer
  affiliation Skickas alltid som tom. Kan anpassas i er butik om önskas
  revenue Orderns summa i lokal valuta exkl. moms
  tax Moms i lokal valuta
  shipping Fraktens pris i lokal valuta exkl. moms
  coupon Rabattkod
  products
  Fält Fält från Vendre
  id Artikelnummer (Vid variant exponeras huvudproduktens artikelnummer)
  name Produktens namn på standardspråket valt i admin
  brand Varumärkets namn
  variant Om produkten är en huvudprodukt eller inte är en variant så är detta fält tomt
  Om en variant visas i listningar exponeras artikelnumret på varianten här.
  Vi har valt att inte visa ex "Röd" eller "XXL" i detta fält för att spara på laddningstid och göra det samma för alla språk
  quantity Antalet av denna produkt man köpt
  price Priset på produkten i användarens valuta (om specialpris finns skickas specialpriset, annars ord. pris)
  Värt att veta om ecommerce > purchase

  Alla priser skickas i lokal valuta. Om kund handlar exkl. eller inkl. moms spelar ingen roll. Alla summor skickas exkl. moms så att man inte råkar räkna med moms vid exempelvis omsättning kontra kostnad vi annonsering. 

  Denna spårning görs front-end. Det kan göra att om användaren inte tillåter spårningen eller att den avbryts på grund av dålig uppkoppling kan ordern saknas i Google Analytics.

 

Frågor och svar

 • Egna dimensioner

  Kan man skicka egen information till Google i Vendres kod?

  Ibland vill man skicka in egen information i egna dimensioner för att spåra annan information på produkterna. 

  Detta är möjligt men kräver specialutveckling som offereras via Vendres support. 

  Obs! Viktigt att veta är att om specialutveckling görs så kan Vendre inte enkelt uppdatera er spårningsinformation. Detta medför att extra utvecklingstid kan komma om något behöver uppdateras.

 • Jag får diffar mellan Google analytics & Vendre

  Om det är så att du använder Vendres Back-end spårning av order och ändå får diffar är den troligaste orsaken att du säljer i flera valutor. Eftersom att Google och Vendre båda hämtar dagsaktuella valutakurser så kan det skilja sig mellan när på dagen de respektive systemen hämtar. 

  Om du har satt en egen valutakurs i Vendre (och därmed växlar alla priser mellan SEK och de andra valutorna automatiskt) så kommer statistiken alltid att vara missvisande eftersom kursen är vad ni har bestämt den till, inte vad som är dagsaktuellt. Vendre kan inte skicka in er växelkurs till Google analytics. 

  Så hur gör du om du inte vill ha så stora diffar:

  Sätt alla priser i lokal valuta i Vendres system. Supporten kan hjälpa dig om hur du gör. 

  Om du inte vill ha några diffar alls rekommenderar vi att du sätter upp en Vy per valuta i Google analytics för att spåra varje valuta för sig. Då gör inte Google någon växling av valutan. 

  Vissa kunder kan också ha ad blockers installerade som spärrar spårningen med Google Analytics

 • Jag vill skilja på olika språk i Google Analytics

  Det är ofta en ganska smart idé! 

  Det bästa sättet är att skilja på vyer eller konton baserat på språk och valuta. Då får du mest exakt data. Naturligtvis beror detta på vilka analyser du vill göra så det finns inget recept som passar alla. 

  Om du använder Vendres internationella paket med spåkkataloger (ex. www.dittdomännamn.com/se/) eller egna domännamn för varje språk så inkluderar du enkelt trafik från de URL:erna i de vyerna du sätter upp för varje land. 

  Kontakta din Google Analyticskonsult för hjälp med detta.

  Alla produktnamn skickas in på standardspråket i butiken. Om ni då vill ha dem på Engelska i Google Analyutics är det viktigt att byta standardspråk. Detta kan dock få lite konsekvenser beroende på hur er butik är uppsatt så kontakta Vendres support för mer info. 

 • Jag vill ha hjälp att sätta igång

  Om du inte själv känner att du önskar konfigurera Google Analytics för att få in rätt data kan vi hjälpa dig. Vi implementerar då det som beskrivs ovan som standard och sätter upp ditt Google Analyticskonto enligt denna specifikation. 

  Detta debiteras löpande. Kontakta gärna support@vendre.se för en offert.