user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Boxar

 


Användningen av boxar

Boxar är ett sätt för att göra vissa delar som inte är i drag och släpp till ändringsbara element från administrationen. Man kan likna det med språksträngar men de är enklare att redigera från butiksvyn. 

För att se vilka boxar du har i din butik kan du gå till Innehåll > Boxar. Här listas alla boxar som finns inlagda. 

Boxar delas upp baserat på vad de används till genom de olika tabellerna på denna sida. 

Som standard i en Vendre-butik brukar det finnas tre kategorier:

  • Produktsida
    Används inne på en produkts egna informationssida

  • Sidhuvud
    Används högst upp i butikens sidhuvud. Oftast försäljningsargument med bockar före eller en mening om en kampanj eller dylikt. 

  • Sidfot
    Används längst ner i sidfoten och är oftast en beskrinving av ert bolag eller innehåller era uppgifter. 

Om du har en butik med unik funktionalitet kan det vara så att det finns andra kategorier som används i butiken. 


Arbetsgrupper

En arbetsgrupp är en kategorisering av olika boxar som hör samman. Oftast grupperar vi saker till olika sidor eller funktioner för att göra det lättare för dig att administrera. Arbetsgruppen visas aldrig för din kund utan är bara en beskrivning i administrationen. Alla boxar med samma arbetsgrupp läggs samman i en tabell för bästa möjliga överskådlighet.

 

Arbetsnamn

Används för att beskriva en specifik box om den har ett speciellt syfte. Ofta döper vi dem till samma sak som placeringens namn då det är tydligt i sig. Denna syns också bara för dig som är administratör och därmed aldrig för din kund i butiken.

 

Placering - fri box

Används för att placera ut boxen i butiken av en programmerare på Vendre. Det är som en unik identifierare som används i kodningen. Denna får inte bytas ut eftersom det är den nyckeln som gör att systemet sen vet var den ska placera boxen. 

I placering finns fyra olika val. Du ska alltid ha "Fri box" som val om du inte fått andra instruktioner från oss på Vendre.