user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Möjliga URL-strukturer

Vendre utvecklar ständigt systemet för att göra det enklare för dig att optimera systemet mot sökmotorerna 🔍

När Google sätter nya riktlinjer försöker Vendre så snart som möjligt att uppgradera och förändra systemet mot det Google önskar. Med bakgrund av detta finns det olika sätt att hantera sina URL:er på Google.

Alternativ 1 utan hierarki (förvalt)

Här skrivs inget djup ut för produktens eller informationssidan sökväg innanför systemet. Detta sätt är det förvalda systemet då de SEO-företag Vendre jobbar nära med båda oberoende av varandra rekommenderat denna uppbyggnad. Detta primärt eftersom:

 • URL:er på produkter aldrig ändras vid namnbyte av kategorier
 • URL:er på kategorier aldrig ändras vid namnbyte av kategorier ovanför i hierarkin
 • URL:er på sidor aldrig ändras vid namnbyte av sidor ovanför i hierarkin

Det blir på detta sätt enklare att använda och om en användare av butiken gör en ändring så får de inga stora konsekvenser då bara den enskilda URL:en ändras.

Se exempel nedan:  

Typ av sida Slutar med Exempel URL
Produktsida / www.vendre.se/produktnamn/
Kategorisida / www.vendre.se/kategorinamn/
Information /

www.vendre.se/informationssida/

Tillverkare /

www.vendre.se/varumärke/

 

Alternativ 2 med hierarki

Om du önskar hierarki på vissa eller alla delar av systemet är det möjligt. Du kan ställa in:

 • Visa inte hierarki i URL:er (standard: Påslagen)
  Denna påverkar så att alla entiteter inte får någon hierarki. Om du slår av denna får alla URL:er hierarkier.
 • Visa inte produkters hierarki i URL:er
  Om du slår av Visa inte hierarki i URL:er men slår på denna inställning så kommer kategorier och sidor att få hieraki men inte produkterna. Detta är en mellanlösning som är ganska populär som ger användaren hänvisning om var de är för kategorier och sidor som bara kan ha en förälder men för produkter som kan ligga i flera kategorier så läggs inte kategorin i URL:en. 

Utmaningar med detta system som är värt att veta:   

 1. En produkt kan tillhöra flera kategorier vilket gör att om hierarki är med i produktens URL så kommer man på produktsidan komma till en annan hierarki än den kategorin man klickade på. Ex:
  en produkt i kategorin: /kläder/man/fest/ går sen till länken: /kläder/man/produktens-namn/ eftersom den produkten är placerad under /kläder/mansom huvudkategori och en produkt ska bara ha en URL.
  Har varje produkt bara en kategori är detta inget problem
 2. Om en kategori eller informationssida / landningssida byter namn och har undersidor eller underkategorier under sig så byts då hela den URL strukturen. 
  Om du sällan eller aldrig byter struktur på kategorier är detta inget problem. Dock sker namnbyten oftare än vad man tror och många som använder detta system hör av sig till vår support med frågor om detta. Därav rekommenderar vi Alternativ 1.  

Se exempel nedan: 

Typ av sida Slutar med Exempel URL Hierarki
Produktsida / www.vendre.se/kategorinamn/underkategori/produktnamn/
Kategorisida / www.vendre.se/huvudkategori/underkategori/
Information / www.vendre.se/blogg/informationssida/
Tillverkare / www.vendre.se/varumärke/ 


Alternativ 3 (Butiker innan oktober 2019) 

OBS detta alternativ  tillhandahålls inte längre i butiker lanserade efter 2019-09. Detta system bygger på att varje url börjar med en identifikator. Detta system har i konsultation med ett antal SEO-företag tagits bort som val då det inte längre är det mest optimala sättet att få Google att förstå sidans struktur och innehåll.

OBS detta system har inte val för om och när hieraki ska användas utan visas alltid på sättet som exemplen visar nedan.

/p/ = produkter
/i/ = Sidor
/m/ = Tillverkare
/c/ = Produkter
  
Se exempel nedan: 

Typ av sida Slutar med Exempel URL Hierarki
Produktsida .html www.vendre.se/p/kategorinamn/underkategorinamn/produktnamn.html
Kategorisida .html www.vendre.se/c/huvudkategori/underkategori.html
Information .html www.vendre.se/i/blogg/informationssida.html
Tillverkare .html  www.vendre.se/m/varumärke.html