user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

XML Sitemap
Din sitemap genereras live från all data i din butik och ger Google och andra tjänster all information de behöver om din butik och alla undersidor 

Hoppa fram till...

Sitemap

Din butik har en sitemap som är placerad på ditt https://domännamn.com/sitemap.xml

Sitemapen genereras i realtid och har därmed alltid den senaste informationen som är tillgänglig i din butik.

I sitemapen genereras alla sidor som skall indexeras av Google. Dessa är var för sig uppdelade i flera mindre sitemaps:

  • Kategorier (Categories)
  • Vanliga sidor (Galleries)
  • Produkter (Products)
  • Startsida & Systemsidor (Special)

För dig som använder Vendres system och har flera marknader eller multibutikstöd så skickas även en hreflang och en alternate länk till dess språkliga motsvarighet.

Exempel från sitemap för produktsida


Inställningar för sitemap: 
  • Sitemaps för respektive domän (vid marknadsstöd) 
    Endast länkar till den kanoniska URL:en (Ja/Nej)
  • Om din butik är uppsatt med marknadsstöd och har unika domäner för respektive marknad finns det möjlighet att generera unika sitemaps för respektive marknad. För att göra detta måste du kontakta support@vendre.se då det kodas in unikt per butik.