user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Rättigheter för administratörer

Ställ in vad varje person ska se

Gör det möjligt för olika administratörer att ha olika rättigheter i butikens administration. Varje funktion gör det möjligt att låsa upp eller låsa specifika funktioner för varje enskild person som loggar in. Du ändrar detta genom att gå till Inställningar > Administratörer. Klicka på Ändra på den administratör där du önskar redigera detta och klicka på fliken Rättigheter. Klicka på Spara när du är klar. Administratören kan behöva logga ut och in igen innan de nya rättigheterna slår igenom. 

Tillgängliga rättigheter

Om du markerar en rättighet högre upp i hierarkin så blir de under automatiskt tillgängliga. 

Rättigheter för administratörer

Ny rättighet

Om ni önskar andra rättigheter så kan ni kontakta oss på support@vendre.se så kan vi ofta på några timmar skapa nya rättigheter som begränsar olika delar av systemet.

Detta offereras då separat. 

Skillnaden mellan huvudadministratör & administratör?

En huvudadministratör kan skapa en administratör.
Om ni önskar att begränsa olika delar av systemet beroende på nivå av administratör, offereras detta separat.