user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Backups

Vendre säkrar upp din data genom regelbundna backups till molnet. Nedan beskriver vi vad det innebär för dig och vad som kan göras om olyckan är framme.


Hoppa fram till...

Backups på Vendre

Vendre tar regelbundna backups på er data och lagrar dem hos Google Cloud Platform för ökad säkerhet. Det gör att även om det värsta skulle hända serverhallen så kan ni känna er trygga i att er data alltid är säker. 

Detta inkluderas i våra backups

Vi kör backups på er butiks hela databas, vilket inkluderar order, produkter, kunder, innehållsblock, admin-inställningar och allt annat som behövs för att kunna göra en komplett återställning av butiken.


Hur ofta körs det backups?

Backups körs flera gånger dagligen och lagras i upp till 5 år, se nedan för detaljer.

Varje dygn 

Varje dygn körs det backups vid 5 separata tillfällen, dessa sparas i upp till en månad:

02:00
08:00
12:00
18:00
22:00

Varje månad

Längre än en månad bak i tiden så sparas det enbart en backup per månad. Detta gäller för de senaste 12 månaderna.

Varje år

Längre än 12 månader bak i tiden så sparas det enbart en backup per år. Detta gäller för de senaste 5 åren.


Hur går jag tillväga om något blivit fel och data behöver återställas?

Nedan är standardförfarande för detta, i vissa fall det vara annorlunda för er, t.ex. om ni befinner i er uppstartsfasen av projektet (då kommunikationen går genom projektledaren).

  1. Kontakta supporten
   Steg ett är att kontakta supporten med detaljerad information om vad som blivit fel och när det hände. Detta behövs för att vi ska veta vilken backup som ska återställas.
  2. Supporten rådgör med en systemutvecklare
   Supporten pratar med en systemutvecklare om vad som hänt och vad som behöver återställas. I detta steg så kan det hända att systemutvecklaren återkommer med begäran om mer information.
  3. Ni får ett estimat på återställningstid
   Systemutvecklaren meddelar ett estimat till supporten som förmedlas till er. Detta estimat påverkas av vad som ska återställas och vad som har hänt. Tänk på att ju mer specifik återställning som efterfrågas, desto mer tid kan det ta att återställa datan. Om t.ex. alla rabattkoder ska återställas rakt av så är det ett enkelt ingrepp, medan om vissa priser på utvalda produkter ska återställas så kräver det att en speciell förfrågan skrivs.
  4. Datan återställs och ni informeras
   Nu bör allt se ut som det ska igen! I detta steg är det alltid bra om ni hjälper till att säkerställa att det ser rätt ut.