user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Sätt priser i andra valutor

Obs! Vill du använda en växlingskurs för valutor så kan du kontakta supporten. Detta avser enbart om du vill sätta exakta priser på varje produkt i annan valuta.

Förutsättningar

För att kunna sätta priser i andra valutor måste du ha Vendres stöd för prislistor som du får i antingen B2B eller Internationell försäljning. För att se om du har denna tjänst, ändra en produkt i administrationen. När du ändrar den ska det finnas en flik där det står Prislistor. Har du inte detta, kontakta supporten för mer info.

 

En prislista = en valuta

Om du säljer till olika länder så kommer du att använda olika prislistor för olika valutor. Detta kopplas ihop genom en marknad. Denna koppling ska vara uppsatt åt dig, annas kontakta supporten. Du bör därmed ha prislistor för de valutor du önskar använda. 

 

Skapa en prislista

Om så inte skulle vara fallet kan du själv skapa en prislista som sen kopplas till marknaden. Detta gör du under Kunder > Kundgrupper. En kundgrupp är samma sak som en prislista i Vendre. Skapa där exempelvis en prislista som heter Consumer Norway om du ska sälja till Norge och till slutkonsument och vill sätta prisena i en specifik valuta till dessa kunder (ex. Norska kronor).

 

Ändra pris på en produkt

För att nu sätta ett pris för den norska kunden så går du in på en produkt. Gå till Produkter > Kategorier & Produkter gå in på en produkt. Gå till fliken Prislistor. Här ser du den nya prislistan du har skapat. Klicka på Lägg till rad i prislistan och ange ett pris. Du behöver inte ange valuta i fältet för valuta på raden om du inte vill, det spelar ingen roll för dig som säljer till slutkonsument. Klicka Spara när du är klar.

 

Ändra pris på produkter via Excel

När du exporterar ut en produktlista via Excel så kan du välja att exportera fältet  

 

1
Skärmdump

I Excel kommer då varje prislista vara en egen kolumn. Tänk på att samtliga prislistor måste vara med i filen du importerar in i systemet. 

Importera din fil och se resultatet på sidan.