user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Nummerserier


En nummerserie kan sättas för Order och Kunder. För produkter så sätts ofta en artikelnummerstruktur av er som driver butiken så den sätts inte i Vendre mer än att man anger ett artikelnummer per produkt. 

Kunder och Ordernummer ökas automatiskt med +1 för varje ny kund / order. 

Ordernummerföljden kan hoppa över ordernummer eftersom Vendre skapar en "ej klar order" för varje kund som går till kassan med exempelvis Klarna Checkout, Svea WebPay eller Dibs Easy samt när kund går vidare till kortbetalning via en extern part, Ex. DIBS. 

Om kunden då inte slutför sin order så kommer det ordernumret att "Saknas" i admin. Detta är då helt normalt och inget att oroa sig för. 

Ändra nummerserie

För att ändra nummerserier på kunder och order går du till Inställningar > Nummerserier.

Tips och råd

1. Tänk på att ha marginal om du har olika system

Om du använder exempelvis ett affärssystem och e-handeln och önskar olika nummerserier så kan det vara smart att ha exempelvis nummerserie från 1 000 000 i e-handeln och löpnummer från 1 i affärssystemet. När du fått in 1 000 000 order i affärssystemet så får du då uppdatera till en ny nummerserie. 

Alternativt är också att göra så att man har ett prefix på weborder. Ex. 

W-10001

Detta görs dock inte i Vendre utan i så fall görs det i filen som skickas till ert affärssystem eller i affärssystemet när ordern tas emot (går ej i lösningar via Sharespine).