user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Egna kundfält

Låt dina kunder ange extrainformation i kassan eller på sitt konto för att ge dem en bättre upplevelse

Kunder 

Fält på kunder

På kundens kundkort så kan du skapa två typer av fält:

Kundfält = Visas i butiken för kunden på registreringssidan. Visas också inne på kundens konto så att kunden kan ändra och uppdatera dessa fält löpande. Allt som skrivs i dessa fält kan kunden se. 

Dolt kundfält = Visas ej i butiken men kan användas i administrationen. Dolda kundfält används ofta vid integrationer från externa system där datan ska importeras och visas för kund men inte kunna ändras. De dolda fälten går att visa med variabler men visas inte som standard inne på kundens konto. Det som skrivs i dessa fält kan kunden eventuellt se beroende på hur er implementation och anpassning ser ut. Som standard syns det ej. 

Visas i admin = På kundkortet när du väljer att ändra en kund

Order

Fält på order

På kundens kundkort så kan du skapa två typer av fält:

Orderfält = Visas i butiken för kunden på kassasidan. Det kunden skriver in i detta fält är förvalt nästa gång de går in på kassan men det går där att ändra för framtiden. Ungefär som ett kundfält, men visas bara på kassa-sidan. Lämpligt för ex. "Beställningsreferens" som är samma på flera order. Om det är olika på olika order, se "Kassafält" längre ner.

Obligatoriskt kassafält = Samma som ovan men obligatoriskt för användaren att fylla i. Ex. krav på avisering eller referens.

Dolt orderfält = Visas ej i butiken men kan användas i kassan för att skicka med viss data som av något skäl behöver komma med på ordern. Används ofta i integrationssammanhang när denna information ska skickas till ett annat system i samband med ordern. 

Visas i admin = På orderkortet när du väljer att visa en order

Kassan

Fält i kassan

På kundens kundkort så kan du skapa två typer av fält:

Kassafält = Visas i butiken för kunden på kassasidan. Sparas ej mellan olika order så fältet är alltid tomt när användaren kommer in i kassan. 

Obligatoriskt kassafält = Samma som ovan men obligatoriskt. Ex. inköpsordernummer om det måste vara med.

Visas i admin = På orderkortet när du väljer att visa en order

 

Hur används extrafält på mitt konto?

Du kan loopa igenom array:n för  account_edit.account.custom för att jobba med variablerna. 

OBS! vill du använda variablerna på andra delar av sidan så är det under variablen customers som ska gås igenom där fälten finns. Där kan de dock inte uppdateras.

      {% for field in account_edit.account.custom %}
       <div class="small-12 medium-6 large-4 columns {{ loop.last ? 'end' }}">
        <div class="input-wrapper">
         <label>
             {{ field.name }}
          <input type="text" name="custom_fields[{{ field.fields_id }}]" value="{{ field.value }}">
         </label>
        </div>
       </div>
      {% endfor %}

Frågor och svar


Olika fält för olika kunder?

Det går inte att ställa in olika fält för olika kunder i admin. Däremot går det för oss att koda in det i själva butiken för er. Det är lite av en specialanpassning men går att lösa. 

Det måste offereras via vår support så kontakta support@vendre.se för mer information

 

 

 


Kan fälten exporteras?

Kundfälten kan exporteras genom Vendres generella rapport under Rapporter > Övriga rapporter > Allmän kundinformation.

De kan också nås via vårt API eller genom integrationsrutiner.

Specter

I vendres integration mot Specter så läggs order och kassafält som fritextrader mot Specter om denna inställningen är påslagen i integrationen för Specter.