user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Upphandlat sortiment (Produkter som enbart visas för specifika kunder)

Med Vendres stöd för kundgrupper har du möjlighet att för inloggade kunder sätta upp kundgrupper och därigenom styra priser, visning av produkter och sidor för att personalisera innehållet för aktuell kund.

I denna guide fokuserar vi på hur du praktiskt går tillväga för att lägga upp och arbeta med "Upphandlat sortiment", dvs produkter som ej visas i ert vanliga sortiment utan enbart visas för en specifik kundgrupp.


Artikelnummer: 14011001

Hoppa fram till...

Prislistor - Utgångspunkt för att styra rättigheter

Börja med att läsa texten som beskriver prislistor och uppsättning av dessa i Vendre.

Till guiden om prislistor

"Upphandlat sortiment" - Inställningar för Kundgrupp & Kategori

I detta exempel utgår vi från att du redan skapat en kundgrupp (tex Storkund 30 % rabatt). Gå till guide om prislistor för att läsa hur du gör.

Ett tips vid namnsättningen av en kundgrupp är att döpa den till din kunds namn, dvs om du ska lägga upp upphandlat sortiment för Vendre så döp kundgruppen till Vendre. 

  1. För att göra administrationen av dessa "dolda" produkter enklare föreslår vi att du även skapar en kategori i butiken som används just för dessa. I kategorin lägger du den aktuella kundens upphandlade sortiment. Samma sak här, om kunden heter Vendre så föreslår vi att du döper kategorin till Vendre. Har du flera kunder med upphandlat sortiment, så skapar du fler kategorier (en kategori till varje kund).
  2. Lägga in aktuella kundkonton i aktuell kundgrupp (samma sak som prislista) - Se guide för prislistor för att läsa mer om hur du gör
  3. Gå därefter in på aktuell kategori --> Fliken Kundgrupper och gör inställning för att kategorin enbart ska visas för aktuell kundgrupp (se skärmdump)

   Tips! Det går naturligtvis att lägga in underkategorier i kategorin Storkund 30% (eller Vendre), men kom ihåg att gå in på varje underkategori och säkerställ att det ligger en begränsning till aktuell kundgrupp.

Bilden visar inställning med status för att en kategori enbart visas för "Storkund 30 % rabatt". Fliken Kundgrupper hittas inne på Kategorin i Administrationen.

Mappa produkten till en specifik kund & kategori

I detta exempel utgår vi från en produkt som redan finns upplagd i Vendre. Stegen som beskrivs nedan görs via Administrationsgränssnittet.

  1. Sök upp en produkt som du önskar sätta ett unikt pris för en viss kundgrupp.
  2. Gå in på produktkortet --> Klicka på fliken Prislistor och klicka därefter på "Använd fler prislistor för kundgrupper". 
   Nu kommer alla kundgrupper som finns i butiken att visas i listan. På varje rad finns en knapp för att sätta en status för kundgruppen. Denna status avgör om kunder som ligger i denna kundgrupp kommer att se produkten i butiken eller ej (se skärmdump nedan).

   Grön innebär att kunder i kundgruppen kan se produkten, medan en grå färg innebär att produkten är dold. Längst ner finns inställning för Övriga kunder. Detta är kunder som inte är inloggade.

   Tips! Du kan på varje rad också klicka på knappen Lägg till rad i prislistan. Du kan ha flera rader för varje kundgrupp i det fall du önskar olika priser som gäller på olika datum (ex. Kampanj) eller om du har en pristrappa där du har olika priser för om kunden köper ex. 1, 5, 10, 100 st av samma produkt så blir priset lägre.
  3. När du är klar så sparar du produkten längst ner till höger.

Bilden visar inställning med status för att en produkt enbart visas för "Storkund 30 % rabatt". Fliken Prislistor hittas inne på produktkortet i Administrationen.

Testa att du gjort rätt genom att logga in som kund

Genom att logga in som kund i butiken, ser du samma sak som aktuell kund.

  1. Gå in via Administrationen och ”Kunder”
   Du kan också lägga till Admin/customers/ i URL:en
  2. Klicka därefter på kundens namn eller id för att komma in på kundkortet (i skärmdumpen nedan hat kunden id 2 och heter kunden FörnamnTest Efternamn Test)
  3. Väl inne på kunden —> Välj ”Logga in som kund” uppe till höger

  4. Du kommer då in i butiken som inloggad kund och kan se samma sak som aktuell kund

Obs! Det är viktigt att komma ihåg att logga ut när du är klar. Gå till "Mitt konto", där hittar du Logga ut

 

Bilden visar hur du går in på en specifik kund från kundlistan (Kunder) i Admin.