user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Inställningar för aktivering, annullering/kreditering & uppdatering av en betalning.

Denna artikel beskriver hur du för utvalda betalsätt (Svea & Klarna) i Vendre har möjlighet att göra inställningar kring aktivering, kreditering och annullering av betalningar.

Hoppa fram till...

Så fungerar det 

Ett par betalsätt är Vendre fullt integrerade mot. Detta innebär att aktivering, annullering/kreditering och uppdatering av order kan göras i Vendre och automatiskt synkas med betalleverantören. 

För att ta del av denna funktionalitet kräver det att du har Svea Checkout eller Klarna V3 installerat i er butik. Det finns sen generella inställningar som ska göras för att använda dig av detta i denna artikel. 

 
Se till att du går efter dessa steg: 

💾 Installation av Svea eller Klarna checkout i butiken, Läs mer om betalsätten genom länkarna längst ner

⚙️Ställ in hur aktivering, annullering och kreditering ska fungera, detta lär du dig på denna sida. 

🧬Testa kopplingen, det är viktigt att du lägger testorder och provar denna koppling för att se att det fungerar som det ska. Dvs, göra ändring i Vendre, gå in i betalportalen och se till att det blivit rätt. 

 
Aktivering, annullering och kreditering kan göras på tre olika sätt:
  • Manuellt genom knappar i gränssnittet: På en order kan kunden välja att leverera genom att klicka på en knapp. Denna knapp aktiverar då betalningen hos Svea.
  • Genom Api-anrop: Det går även att aktivera betalningar från Vendre genom att skicka anrop via api:et, detta kan vara bra att använda om orderhantering sker i affärssystemet och affärssystemet inte har en koppling till Svea.
  • Vid byte av orderstatus: Utveckling har även gjorts så att betalningen kan aktiveras genom en orderstatus. I Vendre kopplas då en orderstatus till aktivera betalning hos Svea och Klarna. När ordern byter status aktiveras då betalningen automatiskt.
Varför endast utvalda betalsätt?

Vendre har ett tätt samarbete med utvalda betalpartners. Vilka vi väljer att integrera fullt mot baseras dels på våra kunders efterfrågan men också samarbetet med vår partner. Vi siktar på att vara full integrerade mot betalsätt som fyller hela kravet ni har på betalningar i e-handeln och hittills har vi bockat av Svea checkout och Klarna V3 som gör det möjligt att både ta betalt B2B och B2C samt ta in betalningar internationellt. 

Inställningar i Admin

Vad som ska hända med en betalning vid olika scenarion ställs in genom "orderstatusåtgärder". Denna sida är bara tillgänglig för dig som har denna rättighet, saknar du rättigheten, kontakta support. På denna sida kan du köra inställningar för Annullering, aktivering och uppdatering. 

Annullering

Att annullera en betalning är samma sak som att kreditera men anropen sker beroende på betalningens status.

Innan en betalning har aktiverats kan den bli annullerad. Detta innebär att beloppet aldrig dras från kundens konto eller att fakturan aldrig skickas ut. När en betalning är aktiverad och beloppet har dragits eller fakturan skickats ut görs istället en kreditering så att kunden får tillbaka sina pengar eller att fakturan som skickats ut nollas. Systemet känner själv av om det ska göras en kreditering eller annullering beroende på betalningens status. 

❗️Observera att en kreditering endast kan göras på hela beloppet, ska en order del krediteras behöver detta göras i betalleverantörens portal. 

1
2
3
4
5
Skärmdump
Aktivering

Att aktivera betalningar innebär att beloppet som reserverats hos kunden dras eller att fakturan skickas ut om det betalsättet valts. Det är vanligt att en betalning aktiveras i samband med att en order skickas, man är så säker på att alla produkter i ordern finns i lager och kan skickas till kund utan att beloppet innan ska uppdateras. 

Så fort en betalning är aktiverad går det inte längre att uppdatera beloppet eller att annullera betalningen. Endast en kreditering på hela beloppet kan göras. 

1
2
3
Skärmdump
Uppdatering

När betalningen ännu inte är aktiverad går det att uppdatera en betalning med ett nytt belopp, detta kan t.ex. vara bra när du behöver ta bort en produkt från en order då den inte längre finns i lager eller liknande. 

1
2
3
4
Skärmdump