user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Fraktsätt

 

Fraktsätt är samma sak som leveransmetod. Du lägger upp dina fraktsätt under Order > Fraktsätt. 
I Vendre kan du lägga till upp till 42 fraktsätt. Du genererar ett nytt fraktsätt genom att trycka på knappen uppe till höger i Admin, Nytt fraktsätt. 

Du kan styra om ett fraktsätt ska finnas valbart för kunden beroende på orderns totalvikt, det totala ordervärdet, specifika kundgrupper eller om ordern innehåller en produkt med fraktklass 1-10. 

När ett nytt fraktsätt genererats ställer du in vilka beroenden som ska styra tillgängligheten av fraktsättet samt priset för det enligt nedan.  

Hoppa fram till...

Inställningar för Fraktsätt - Allmänt

1
2
3
4
5
Skärmdump

 

När du har valt vad fraktpriset ska baseras på ska du lägga in värdet tillsammans med pris i tabellen enligt instruktionen nedan. Var observant på att priset för frakten ska anges ex. moms. Samma sak gäller om du har valt att fraktpriset ska baseras på det totalat ordervärdet (pris), då anges även till och från priserna ex. moms

I exempelet baseras priset på vikt, enligt ovan bild. Alltså kommer de order som har en total vikt mellan 0-14.99 kg betala 99kr ex. moms för sin frakt, 14.99-29.99 kg betala 149kr ex. moms för sin frakt samt order över 30 kg betalar 249kr ex. moms för sin frakt. För att lägga till fler nivåer av intervaller för priset klickar man på den lilla plus-symbolen som dyker upp till höger om fälten. 

1
2
3
4
5
Skärmdump

 

Visa bara modulen vid viss pris, samt Visa bara modulen vid viss ordervikt är det som styr om fraktsättet ska synas i kassan eller inte. Det går även att styra tillgängligheten på fraktklasser, detta ligger under fliken Avancerade inställningar. Du kan läsa mer om hur du ställer in det längre ner på denna sida. 

 Inställningar för Fraktsätt - Kundgrupper 

Under fliken för kundgrupper kan du välja att aktivera denna funktion som möjliggör att göra fraktsättet valbart eller icke valbart till en specifik kundgrupp. 

Skärmdump

 

Inställningar för Fraktsätt - Avancerade inställningar 

1
2
3
4
5
6
Skärmdump

 

Inställningar för Fraktsätt - Landsbegränsningar 

Under fliken för landsbegränsningar kan du aktivera "Begränsa till ett visst land" och kryssa i de länder där du vill att fraktsättet ska vara tillgängligt för. 

Skärmdump