user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Alla produkttyper

Vilka olika typer av produkter finns det och vad skiljer dem åt?


De olika typerna som finns

Man kan bygga upp produkter på olika sätt i systemet baserat på hur kunden ska kunna välja att köpa produkterna på produktsidan. Nedan förklarar vi de olika alternativen. 

Produkttyp Artikelnummerpåverkan Prispåverkan
Variant Varje variant har eget artikelnummer Varje variant har ett eget pris
Attribut Påverkar ej Påverkar produktens pris
Paket / SET Alla delprodukter hamnar på ordern Eget pris kan sättas på hela paketet
Konfiguration /
Produktbyggare
Alla beståndsdelar som har eget. art. hamnar på ordern Varje beståndsdel kan ha eget pris


Varianter

Typiska användningsområden:

Klassiska val på produktsidan så som Färg & Storlek eller liknande för dina produkter där varianter ska ha egna artikelnummer.

Beskrivning av paketprodukter:

På produktsidan i admin kan du, om du har tillgång till funktionen, under fliken "Varianter" på produktkortet skapa varianterna. Du bygger först upp en huvudprodukt som har all information inlagt på sig. Därefter går du till fliken för varianter och lägger in de sakerna som kunden ska kunna välja på.  Ex. Färg eller Storlek. Du skapar sen alternativen under respektive val. Sedan klickar du på Spara och när sidan har laddats om så väljer du att "Generera alla produkter". Då skapas produkterna upp. Om du har importerat från ett affärssystem ska du ibland istället välja att "Koppla mot existerande" och söka fram produkten. 

Om du sparar en huvudprodukt och underprodukterna har samma information så skrivs informationen över så att du inte behöver gå in på varje underprodukt och uppdatera. Detta gör också att du kan gå in på en underprodukt och ändra bild eller information och den informationen kommer då inte att skrivas över eftersom den skiljer sig från huvudprodukten. 

Läs mer om Varianter


Attribut

Typiska användningsområden:

Om en produkt ska ha olika val som ska ha prispåverkan för varje produkt som köps (10 st produkter = 10 st påslag) men det inte ska påverka artikelnumret.
Om du vill att kunden ska kunna köpa ange en eller flera texter på produktsidan (går ej att tvinga valen om man inte kodar in det front-end).

Beskrivning av attribut:

Attributet kan vara i form av ett antal förbestämda val eller en fri text. De förbestämda valen kan ha ett prispåslag eller prisavdrag som ändrar produktens pris. 

Valen som kunden gör kommer med på ordern som extrainformation på orderraden. Vid integration skickas dessa val oftast med som textrader men det beror på vilket system som är integrerad med Vendre. 

Attributen kan inte ha egna artikelnummer vilket gör att det inte bör användas för ex. val av färg eller storlek då det ska vara separata produkter för att kunna ha eget lagerantal, pris och andra egenskaper. 

Paket / SET-artiklar

Typiska användningsområden:

Du vill slå samman flera olika produkter i ett och samma paket och sälja för ett fast pris. 

Beskrivning av paketprodukter:

På produktsidan i admin kan du, om du har tillgång till funktionen, under fliken "Paket" på produktkortet lägga till produkter i själva paketet. Du anger sen ett pris för paketet som vanligt på artikeln. När ordern kommer in så kommer alla produkter att separeras upp i de beståndsdelar som paketet består av och rabatten fördelas lika över alla produkter för att det ska bli rätt i bokföringen. På detta sätt skickas det till betalninsleverantörer och bokföringssystem. 

Konfiguration / Produktbyggare

Typiska användningsområden:

Du vill att kunden ska kunna bygga ihop en specialbyggd produkt baserat på ett eller flera olika val som i sin tur består av olika produkter.
Ex. en gardin som består av en skena, fästen, ett tyg, ev. montering. Varje del har ett artikelnummer och ett pris. 

Beskrivning av paketprodukter:

På produktsidan i admin kan du, om du har tillgång till funktionen, under fliken "Konfiguration"  lägga till nya konfigurationsval som kunden ska kunna välja mellan. Där kan du lägga in andra produkter, kategorier, taggar som ska kopplas ihop med produkten. Du kan även lägga till tillval som inte ska vara egna artikelrader men ändå förändra priset. 

I varukorgen och kassan ser kunden bara en produkt som består av alla val de gjort för att det ska bli tydligt och enkelt. 

På ordern så separeras produkterna upp i de beståndsdelar som kunden valt så att det blir tydligt och enkelt för den som ska administrera ordern. 

Denna funktion bör användas om det är mer avancerade paket / SET-artiklar om kunden ska välja mycket själv. Alternativt om kunden ska kunna konfigurera hela produkten själv.