user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Attribut

Attribut är en möjlighet för kunden att välja olika egenskaper på en produkt. Används för val som inte ska påverka artikelnummer men kan påverka priset.

När ska man använda och inte använda attribut?

Det beror helt på! Om du exempelvis ska be kunden välja Färg eller Storlek på en produkt och att dessa är olika produkter i affärssystemet så ska det istället vara Varianter.

Ett attribut ska däremot användas om det inte påverkar artikelnumret. Detta kan ex. vara om er personal ska göra något med produkten innan den levereras. Exempelvis:

  • Montera något för höger eller vänsterhänta (men det är samma produkt) - Påverkar varken pris eller artikelnummer.
  • Produkten ska malas eller krossas och detta påverkar priset men inte själva artikelnumret
  • Du vill att kunden ska kunna välja storlek eller färg men du separerar inte produkterna med olika artikelnummer

Jobba med attribut

Attribut måste först skapas i systemet före de kan användas på produkten. Detta gör du under Produkter > Attribut. Du skapar först en kategori så som ex. Färg. Därefter klickar du på de tre prickarna och väljer Visa val. Högst upp på den sidan kan du lägga till val för de olika alternativ som finns under färg (det vill säga alla färger).

När du skapar eller administrerar en produkt anger du sen under fliken Attribut vilka attribut som ska finnas. Välj först attributskategori och sen väljer du vilka val du vill lägga till. Du kan då också välja om priset ska påverkas negativt eller positivt om kunden väljer just det attributsvalet. 

Attributen syns i varukorgen och på ordern i Administrationen när kunden genomfört ett köp. De visas normalt inte i orderbekräftelsemailet, det är möjligt att lägga till men då måste det programmeras specifikt för din butik.

Kan man kombinera varianter och attribut

Absolut! Det kan exempelvis vara så att kunden först ska välja färg som ska påverka artikelnumret -> Det är då en variant. Sen ska kunden då välja att produkten är för högerhänta -> Påverkar inte artikelnumret. Då skapar du först en huvudprodukt för varianten (beskrivet under Varianter). Innan du skapar variantprodukterna så lägger du attribut på huvudprodukten. Då kommer variantprodukterna att få dessa attribut när de skapas. 

Om du skulle vilja uppdatera attributen på en viss produkt (så att kunden får andra val på en viss variant) så går du in på varianten och gör ändringarna. Om du gör framtida ändringar på huvudproduktens attribut så kommer de inte att ärvas ner på varianten om du har gjort ändringar på varianten.

Import & export

Attributval kan inte importeras och exporteras via Excel. Däremot kan Varianter hanteras via Excel.