user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Paketprodukter

Lägg samman olika produkter till ett paket och sälj dem med ett eget pris. När ordern kommer in separeras produkterna upp i egna artikelrader för enklare pack och plock.

Skapa en paketprodukt

Paketprodukter är ett tillägg och kan aktiveras via supporten. 

När du sen skapar en produkt finns en flik som heter Paketproduker. Gå till denna flik för att addera vilka produkter som ska vara med i själva paketet. Sök fram produkterna genom produktens namn eller artikelnummer och ange vilket antal som ska vara.

Om du säljer produkter i decimalform så ska du ange antalet i samma värde som du har lagervärdet.

När du är klar så fyller du på resterande information på produkten som läggs upp som vilken vanlig produkt som helst. Du lägger in bild, beskrivning och liknande som då visas i butiken.

Priset

Du anger ett pris i det vanliga prisfältet som då gäller för alla produkter i paketet.

Vid ordertillfället

När en paketprodukt köps så kommer paketprodukten att visas i varukorgen (det vill säga inte alla beståndsdelar). När sen kunden har slutfört sin order så splittas paketprodukten upp i alla beståndsdelar den består av. Produktens rabatt fördelas över paketet produkter för att bokföringen ska bli rätt på radnivå.

På samma sätt kommer då orderns produkter överensstämma med dem som ska levereras. Denna information skickas också till betalningsleverantörerna samt till affärssystemen som är integrerade.

Inställningar

Paketprodukter med inställningen: Separera produkter i varukorgen
Om en paketprodukt köps och man har inställning påslagen för att separera produkter i varukorgen så kommer alla olika produkter i paketen att läggas som egna produktrader på ordern.

På produktsidan i butiken

I butiken finns möjligheter och lite begränsningar som kan vara värda att känna till. Normalt sett så skiljer sig inte produktsidan för ett paket från en vanlig produkt eftersom du anger informationen för paketprodukten på samma sätt som en vanlig produkt.

Val av produkter i paketet

Om du önskar att kunden ska kunna välja en eller flera beståndsdelar i ett paket så är det möjligt genom att kombinera paketprodukter med varianter. 

Du skapar då först ett paket som innehåller det som är gemensamt för de båda paketen. Därefter går du till fliken Varianter och skapar en variant med de skillnader som finns. Klicka på Spara och när sidan laddats om klickar du på Skapa varianter.

Gå in på respektive variant och ändra paketets innehåll under fliken Paketprodukter. Kom ihåg att ändra pris om priset skiljer sig. 

Detta sätt är bra om det är en eller max två produkter som ska bytas ut och om det inte är så många val. Är det däremot många val så rekommenderar vi att man istället låter kunden bygga produkten själv genom vår produktbyggare som du kan läsa mer om under produkter.

Möjligheter med paketprodukter

Dessa måste kodas unikt i front-end för din butik, men systemfunktionen finns klar.

  • På produktsidan i butiken finns möjlighet att visa vilka produkter som ingår i paketet
  • På alla produkter som ingår i ett paket kan man lista vilka paket de ingår i
  • Hämta in information från paketprodukterna och visa på paketet. Kan vara ex. bilder, beskrivningstexter eller liknande.

Funktioner som inte stödjs av paketprodukter

  • Bevaka produkt (eftersom man i själva verket bevakar flera produkter)
  • Lagerkontroll i produktlistningar / kategorilistningar (går att göra, men tar mycket laddningstid, rekommenderas ej)