user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Produktbyggare 

Tillåt produkten att sätta ihop ett eget paket av produkter eller skapa en helt specialbyggd produkt. 


 Vilka är möjligheterna?

  • Bygga ihop egna produkter baserat på olika val
    bestående av olika produkter / artiklenummer
  • Beräkna priser för produkter som har många olika beståndsdelar
  • Be kunden ange mått som påverkar priset och som ska beräknas

  

Så hur fungerar det?

 

Grundprodukt

En byggnationsprodukt har en grundprodukt som byggnationen utgår från. Om det är en måttanpassad gardin kan det vara en produkt som heter "Gardin", om det är en dator så kanske produkten heter "Speldator". Om denna produkt har ett grundpris eller inte avgörs av:

Valen utgör hela priset

Om summan av alla val (ex. Ett tyg + gardinstång + montering)  så ska grundprodukten inte ha något pris

Valen utgör påslag eller avdrag

Om produktens pris istället är en grundprodukt, exempelvis en speldator som har ett pris och sen kan man göra ändringar av olika komponenter så har grundprodukten ett pris som motsvarar grunden och valen har priser som modiferar grundproduktens pris (plus eller minus baserat på vilken del man byter ut). 
Om grundprodukten säljs i butiken i sin oförändrade form så bör det dock vara en komponent i konfigurationen för att priset ska uppdateras på hela konfigurationsprodukten om priset på grundprodukten ändras.

 

Kopplade alternativ

Till varje grundprodukt kopplar man sen olika alternativ som kunden kan välja mellan. Det finns några olika kategorier som är bra att hålla koll på. 

Relaterade produkter

Boxtyp i admin: Produktbox

Det mest frekvent använda sättet är att relatera andra produkter till själva huvudprodukten. Fördelen med dessa är många. Bland annat om man har valen på andra delar av systemet (ex. ett grafikkort till en speldator eller ett tyg till en gardin) så hämtas priser, pristrappor och liknande från grundprodukten. Om valprodukten då är kopplad till flera byggprodukter så uppdateras alla byggprodukter om du uppdaterar valprodukten. Observera att valprodukten är en vanlig produkt, och den behöver inte ha några inställningar för att ingå i en byggprodukt. 

För att lägga till en produkt söker du på artikelnummer eller namn på artikeln och klickar på Lägg till. Observera att du måste spara för att se de tillagda artiklarna.

Sätt eget pris

Du kan på varje relaterad produkt sätta ett eget pris. Detta pris skriver då över valproduktens pris ink. pristrappor och ev. specialpris.

Lägg bara till en av relaterad produkt

Du kan också välja att bara lägga till en valprodukt oavsett hur många produkter kunden köper. Detta används exempelvis för tryckprodukter. Om kunden köper 250 eller 12 000 st så ska bara en produkt av typen "Startavgift" läggas på. Däremot ska produkten "Utfallande tryck" läggas på för varje produkt som köps.
 

Relaterade kategorier 

Boxtyp i admin: Produktbox

Om du har många produkter kunden kan välja mellan så kan det vara praktiskt att istället för att relatera produkt för produkt så relaterar du kategorin där produkten ligger (ex. en viss typ av tyger eller tryck). Detta gör också att om en administratör skapar nya produkter i den kategorin så kommer de automatiskt upp på varje konfigurationsprodukt som har den valkategorin som ett alterantiv. Kunden ser fortfarande produkterna som på valet ovan när man relaterar in produkter.

Val utan koppling till produkt 

Boxtyp i admin: Flerval
Ibland vill man inte koppla in en produkt som ett val. Det kan exempelvis vara så att valet inte finns som en produkt i affärssystemet eller inte finns i produktregistret. I så fall ska valet läggas till som en flervalsbox. Där kan du först lägga till en alternativ kategori och sen alternativ under respektive kategori. Detta anvädnas primärt om du ex. skulle ha två val som påverkar undervalen (ex. Montering av gardinstång i tak eller på vägg). Det gör sen att man får olika alternativ under varje val.

Ett val kan påverka priset eller antalet på huvudprodukten eller andra val.

Beräkningar (ex. mått eller storlek) 

Box i admin: Multiplikationsbox
Vissa produkter ska också beräknas utifrån ett mått för att få fram ett pris. Du kan då lägga till en box där du först sätter vad som ska beräknas genom ett mål. Du anger det nummer på den plats den box kommer som har det värdet som ska multipliceras. Om det är huvudprodukten anger du -1

Klicka sen på knappen "Lägg till fält". Om du ska ha en längd (eller annat mått som bara är en strecka) så lägger du till ett fält. Om du ska ha en area som ska beräknas så lägger du till två fält. Om du ska beräkna volym så lägger du till tre fält. Lägger du till fler än 3 fält är du i en dimension vi än inte känner till.

Så har du två fält som du förslagsvis kan döpa till "Höjd" och "Bredd" (eller vad som passar ditt behov).

Systemet kommer då ta HÖJD x BREDD x PRISET PÅ PRODUKTEN

Om du bara har ett fält blir det då

HÖJD x PRISET PÅ PRODUKTEN
 

Text

Box i admin: Text

Ge kunden möjlighet att skriva in en text. Exempelvis sitt namn, märkning av ordern eller något annat som passar din produkt? Textboxen kan inte påverka priset eller relateras till ett artikelnummer.

Undantag

 Om du har undantag installerat i din modul för produktkonfigurationer så kan du baserat på vilka val kunden gjort, visa olika alternativ nedanför. Ex. om kunden väljer att de vill ha takmontering av sin gardin så kan man inte välja mellan olika väggmonterade fästen. 

För att lägga till ett undantag så finns det på de valen du skapar i admin en knapp som heter "Undantag". När du klickar på den så får du upp en popup där du kan avmarkera de val som inte ska vara möjliga när man valt det valet som du klickat på "Undantags"-knappen för. 

Undantagen måste implementeras av en utvecklare i front-end för att kunna användas.

Pris i annat system

Om du har priset i ett annat system och inte önskar ha detta i Vendre så går det att göra så att Vendre gör en förfrågan om priset till det externa systemet med del val kunden har gjort. Det externa systemet svarar med ett pris som visas för kunden. Detta behöver då programmeras för er av en utvecklare hos oss och ett bra ca-estimat av detta är mellan 3-4 veckor inkl. projektledning.