user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Varianter

Sälj produkter i flera storlekar, färger eller utföranden

 

Vad är varianter?

En variant hos Vendre är en produkt som kan köpas i flera olika egenskaper och där kunden ska kunna välja mellan dessa på produktsidan. Varje produkt ska ha ett eget artikelnummer.

Så här fungerar varianter


Huvudprodukt

Varje variantartikel måste bestå av en huvudprodukt. Denna produkten kan inte köpas utan visas i listningar (kategorisidor) och den produkten kan också styra innehållet på underprodukterna.

Priset på huvudprodukten bör läggas in som det lägsta av varianternas priser om det skiljer sig.

Variantprodukt

Variantprodukten är då den produkt som säljs till kunden och också den faktiska produkten som har ett artikelnummer, lager & pris. Det är variantprodukten som köps av kunden och också dennes namn och bild som visas i varukorg, kassa, orderbekräftelse och som skickas till ditt affärssystem om det är integrerat.  

 

 • Skapa variantprodukter

  Från administrationen

  Du skapar först en produkt som avser själva huvudprodukten. Denna skapar du som en vanlig produkt. När du är klar så går du till fliken Varianter och lägger först till vilka val kunden ska göra. Ex Storlek eller Färg. Om det är flera så skapar du flera sådana val. Klicka på Lägg till alternativ för att lägga till de olika värdena under varje val. 

  Klicka nu på Spara längst ner till höger. 

  Sidan laddas nu om och du ska nu klicka på knappen Skapa alla varianter. När respektive variant är skapad så kan du gå in och redigera eventuell information för varje variantprodukt. Exempelvis artikelnummer, namn, egenskaper, specifikationer med mera.

 • Importera med en importrutin

  För att importera varianter med en importrutin (Import av produkter) så följer du samma guide som för Excelimporten och bygger filen på samma sätt med en parent_id som anger den produkt som är huvudprodukten. 

  Sen lägger du in kolumner för variantvalet och vad kunden ska välja mellan. Därefter genomför du importen som vanligt. För att se om importen gick bra går du till samma sida som import och export i admin där du kan se resultatet. 

  Visste du att? Du kan importera samma textfil i Vendres import och export för felsökningssyfte.

  Obs! Vendre rekommenderar inte att importera varianter. Det av olika skäl oftast lättare att koppla ihop varianter i Vendres administration

 • Vilken information kan en variant ha?

  Varje variantprodukt kan ha helt unik information på alla sätt som en vanlig produkt. Det vill säga:

  • Eget artikelnummer
  • Eget lagersaldo
  • Andra produktbilder
  • Annan produktinformation
  • Andra taggar och specifikationer (kan hittas via filtrering)
  • Annat pris
  • Kampanjer på enskilda varianter 
 • Hur kan varianterna presenteras?

  Varianterna kan presenteras i princip hur du vill eftersom de kan programmeras helt unikt för varje butik. Dock finns det några standardutföranden i butiker skapade efter 2018 som man kan välja mellan:

  • Val med knappar
  • Val med bilder
  • Val genom rullningslista
  • Som lista med antalsrutor på varje rad
  • Dessa går också att kombinera om man har två variantval. Exempelvis Färg och Storlek. Då kan man antingen välja att kunden först ska välja en av dem och sen den andra, alternativt om de slås samman så att kunden väljer ex. "Röd XL" direkt. 

   

  Ihopslagna val rekommenderas om det inte är för många olika val. Att de väljs var och en för sig rekommenderas därmed om man har många val.

 • Vilken variant visas först?

  Om du har inställningen påslagen för att man inte ska kunna se huvudprodukten så skickas man direkt till första variant. 

  Kunden skickas då till den variant som har lägst sorteringsordning. Om sorteringsordningen är samma på alla varianter skickas man till den produkt som skapades först (det vill säga den med lägst ID-nummer). ID-numret går inte att ändra men sorteringsordningen kan du ändra både via Admin och via Excel.

 • Kopiering av information mellan huvudprodukt och varianter

  När du skapar varianter enligt videon ovan så kopieras all information till de varianter du skapar. Detta för att kunden ska se samma beskrivning, bilder, priser med mera som när de ser huvudprodukten. 

  Om du vill ändra ex. Pris eller information om produkten (specifikationer, taggar, beskrivning eller vad du önskar) så går du in på den enskilda variantens artikelkort och ändrar det du önskar. 

  När du uppdaterar huvudprodukten med ny information så skrivs alla fält över på varianterna som har samma värde som huvudprodukten. 

  Ex 1: Du ändrar pris och lägger till ett specialpris på huvudprodukten så kommer alla produkter som har samma pris att få specialpriset. 

  Ex 2: Du ändrar först en bild på en viss variant (ex. en variant där kunden får välja färg på produkten så har du olika bilder på de olika varianterna) och sen uppdaterar du bilden på huvudartikeln. Då kommer ingen variant att få den bilden eftersom du har ändrat bilden på samtliga varianter.

  Samma skulle gälla om du exempelvis har skapat huvudprodukten i administrationen men laddat in varianterna via Excel. Om informationen då skiljer sig och du uppdaterar bilden på huvudprodukten så kommer inte varianterna att få samma bild. För att rätta till detta så ser du till att både varianter och huvudprodukt har samma information, därefter kan du spara om huvudprodukten och då ska informationen kopieras. 

Varianter - på produktsidan

Som knappar

Variantvalen visas som knappar. Fördel är att kunden ser samtliga val direkt. Om man laddar upp en bild på valet så visas en bild istället för valets text.

Kan inte användas tillsammans med att "Slå ihop Variantval". Om man slår ihop valen så visas istället variantproduktens bild.

Som rullista

Variantvalen kan visas som rullista.

Varianter - i produktlistor

 

 

Fler färger i listning

Detta ingår inte i Vendres standardutförande, men det finns naturligtvis möjlighet att kika på olika alternativ för hur variantartiklar (tex färger) visas i butikens listningar.