user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Frigöra en produkt från huvudprodukt


Varför frigöra en produkt?

När du frigör en produkt från en huvudprodukt så försvinner kopplingen mellan produkterna, men produkten du frigör finns fortfarande kvar i butiken.

Frigöra en produkt

Följ stegen nedan för att frigöra en produkt från sin huvudprodukt. Stegen nedan förutsätter att produkten är en variant av huvudprodukten, om den inte är det kan du hoppa direkt till steg 5.

    1. Öppna produktkortet för huvudprodukten.
    2. Växla till fliken Varianter.
    3. Leta efter produkten du vill frigöra i tabellen under rubriken Koppling av produkter. (Se bild 1)
    4. Tryck på knappen Koppla bort (produkten är därefter inte längre en variant av huvudprodukten, men är fortfarande en underprodukt).
    5. Den bortkopplade produkten kommer nu att hamna i tabellen under rubriken Ej kopplade produkter. I den tabellen trycker du på knappen Frigör på produkten du vill frigöra. Därefter är produkten inte längre en underprodukt. (Se bild 2)
Skärmdump
(bild 1)
Skärmdump
(bild 2)