user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import av huvudprodukter från affärssystem

När du importerar produktvarianter till Vendre så finns det lite olika sätt att tänka och göra för att det
ska bli så lätt som möjligt för dig att administrera dessa produkter.

Huvudprodukt

Alla varianter måste ha en huvudprodukt. Detta för att visa en av produkterna i produktlistningen som inte har egenskaperna av en av varianterna. Exempelvis om du har storleksprodukter så vill du inte visa "small, medium, large" i listningen utan du vill visa produkten utan detta. När man sen kommer in på produkten ska kunden välja vilken variant de önskar. 

Om du har en huvudprodukt i ditt affärssystem eller externa system som du importerar produkter från är detta inget problem. Då importerar du denna produkt med rätt koppling till varianterna. 

Om du inte har en huvudprodukt i ditt affärssystem (vanligaste senariot) så finns det några olika möjligheter.

Skapa huvudprodukter i Vendre

Implementationskostnad: 0 kr

Det vanligaste sättet, men som kräver en del manuell handpåläggning är att du importerar alla variantprodukter (ex. storlekar eller färger) och sen kopierar du en av de produkterna och skapar en huvudprodukt dit du kopplar varianterna. Detta går att göra via Excel vilket vi rekommenderar då det sparar mycket tid för dig att göra det den vägen. Läs mer under Varianter.

Importera en fejkad produkt

Implementationskostnad: 0 kr

När ni gör en import via API, Excel eller Integrationsmotorn så kan ni då skapa upp en fejkad produkt som inte finns i affärssystemet. Detta bör diskuteras med affärssystemskonsulten för att se så att de har möjlighet att göra detta.

Om exempelvis artikelnumret för varianterna är uppdelade med artikelgrupp och sen produktens sufix:

093881-291

Där 093881 är gruppen
och 291 är färgen

Så kan ni skapa en huvudprodukt som har artikelnummer 093881 och kopplar in varianterna till sig.

Låta Vendre skapa en huvudprodukt

Implementationskostnad: 29 000 kr 

Ni kan också låta Vendre automatiskt skapa en huvudprodukt utifrån variantartiklarna. Fördelen med detta alternativ är att ni inte behöver göra någon anpassning i ert affärsystem och inte heller behöver uppdatera något manuellt i Vendre för varianter.

När en import görs av en produkt där parent (huvudprodukten) saknas så skapar Vendre en huvudprodukt automatiskt som en kopia av den första variantprodukten.

Automatisk uppdatering av huvudprodukter

Huvudprodukten kan automatiskt uppdateras med den information som anges på variantprodukterna.

Följande inställningar kan slås av och på för att kontrollera vad som uppdateras på huvudprodukten:

 • Variantuppdatering: Lägsta priser
  De lägsta priserna som förekommer på variantprodukterna läggs in på huvudprodukten.

 • Variantuppdatering: Status
  Huvudprodukten aktiveras och inaktiveras automatiskt när alla variantprodukter inaktiveras eller en variantprodukt aktiveras.

 • Variantuppdatering: Bilder
  Variantprodukternas alla bilder läggs in på huvudprodukten. Dubletter som finns på flera underprodukter sorteras bort så att bara en bild av varje finns på huvudprodukten.

 • Variantuppdatering: Kopiera allt
  All annan information kopieras över till huvudprodukten där variantprodukterna har samma värden.
Obs! Funktionen gör en körning efter att varje underprodukt ändrats, därför kan huvudproduktens information släpa efter ett par minuter i fall många produkter ändras samtidigt. 

Inte använda en huvudprodukt

Implementationskostnad: 12 000 kr 

Man kan också, om man har rätt förutsättningar välja en annan teknisk lösning. Man för då in gruppens nummer, i exemplet ovan 093881 i exempelvis extrafält 1 på produkten. Vendre tar sen fram alla andra produkter som har samma ID i extrafält 1 och visar dessa produkter för kunden i en rullningslista.

Det som man måste tänka på i detta fall är att om du har produkterna Laddningskabel 1 m, Laddningskabel 2 m, Laddningskabel 3 m så måste samtliga av dessa visas i produktlistningen (i kategorin). Så i realiteten lämpar sig detta för sidor där man vill visa alla varianter i listningen men att man samtidigt ska kunna ändra vilken produkt man vill köpa inne på själva produktsidan.