user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Presentation av varianter

Hur vill du visa upp och presentera dina varianter på produktsidan? Vendre har några olika standadutföranden som du kan använda dig av.

Som rullningslistor

En rullningslista presenteras för varje val som kunden kan göra.

1
2
3
4
5
Skärmdump

Som knappar

De olika variantvalen slås ihop till knappar och kunden kan enkelt få en överblick av vilka val som finns.

1
2
3
4
5
Skärmdump

Som bildval

De olika variantvalen slås ihop till knappar och kunden kan enkelt få en överblick av vilka val som finns.

1
2
3
4
5
Skärmdump

Tillägg: Som lista med antalsrutor (B2B)

De olika variantvalen slås ihop till knappar och kunden kan enkelt få en överblick av vilka val som finns. 

1
2
3
4
5
Skärmdump