user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Associerade produkter

En associerad produkt är en produkt som kopplats till en annan för att visas på produktsidan. Det kan till exempel vara ett tillbehör, en liknande produkt, eller något som passar till. Ett sätt för dig att se till att dina kunder hittar rätt produkter och öka ditt UPT (Units per transaction)


Grundläggande 📒

 
Associationskategorier 

För att ha olika typer av associerade produkter på din produktsidan används olika associationskategorier. Dessa gör det möjligt att under olika kategorier koppla produkter som då kan visas på olika sätt och med olika styling på produktsidan. Som undersidor står de vanligaste associationskategorierna som brukar användas inom e-handel samt hur de fungerar. 

Du kan skapa nya associationskategorier genom en länk under fliken Associerade på produktkortet. Varje kategori får ett ID som används i din storefront för att visa produkterna som du har kopplat under respektive associationskategori.

 

Att koppla produkter

Du kopplar en produkt till en annan genom produktkortet under fliken associerade. Inom den associationskategori du vill lägga till en produkt söker du på produktnamn eller artikelnummer och väljer produkten du vill koppla till den du är inne på. 

Produkterna kopplas bara åt ett håll, vilket innebär att om du kopplat produkt B till produkt A så visas produkt B på produktsidan för produkt A. För att få produkt A att visas på produktsidan för produkt B går du in på produkt B och gör samma sak som du gjort för produkt A. Som hjälpmedel i detta finns det längst ner i denna flik en lista över Produkter som associerar till denna produkt

Du kan även koppla produkterna till varandra genom Vendres excel import/export. Genom att ange produktens artikelnummer i fältet associated_group_x där x i din fil byts ut mot associationskategorins ID. Namnet för kategorin står sedan inom parentes efter ID.  

  

Läs mer om olika typer av associerade
produkter som du kan använda i din butik: 

Fler möjligheter ✨

Skapa upp egna kategorier 

I vissa fall vill man ha egna kategorier för att relatera produkter. Detta kan exempelvis vara om man vill skilja på "Relaterade produkter", "Alternativa produkter" och "Tillbehör". 
 

Coola anpassningar ✌️

Vill du inte relatera produkter till alla dina varor (vilket kan vara ett ganska stort jobb) så kan du göra det på dina viktigaste och så låter du oss skapa regler för hur produkter ska relateras utifrån kategori eller tagg. Det vi gör då är att fylla ut de egna relaterade produkterna med regelbaserade så som ovan beskrivet. Kontakta support@vendre.se för att få mer information.

Externa tjänster 

Du kan även lägga in andra externa tjänster så som Nosto, Addwish. Såklart ska du göra det om det känns bra. Vårt tips är i så fall att A/B-testa dessa innan du väljer att lägga in dem, alternativt att du använder detta som alternativ när du inte har relaterat varor själv. 

Varje script offereras separat då det beror på hur det ska läggas in. Kontakta support@vendre.se för att få en offert på externa tjänster.

Utvecklare se hit! 🙋🏼‍♀️

Är du utvecklare och önskar titta på implementationen av associerade produkter?

Klicka här