user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Funktionsnamn

En kort beskrivning av funktionen


Artikelnummer: KKNNÅÅMM  Tagg 1  Tagg 2  Tagg 3
Hoppa fram till...

Detta är (Funktionsnamn)

Här beskriver vi funktionen enkelt med tydligt. Vad gör funktionen, hur fungerar den, vad är vinningen av att använda funktionen. Nedanför denna beskriving ska, om möjligt, en fil läggas in. Helst en video som visar funktionen, en bild som visar exemepl på hur funktionen ser ut eller hur den används, en bild som visar vart funktionen finns i admin. Dock inget som är krav.

 

Lägg gärna in en bild! Under filen så beskrivs det kort vad det föreställer eller vad den visar

Så fungerar (Funktionsnamn)

För att t.ex. beskriva en sida i admin eller steg för steg hur en funktion används kan det vara bra att använda blocket "Intressanta punkter som ligger här under. 

1
Skärmdump

Så kommer du igång

Här beskriver du för kunden om det t.ex. räcker med att höra av sig till support för att komma igång eller om man kanske också måste höra av sig och skriva avtal med en partner. 

Hur beställer jag funktionen? 

Om funktionen t.ex. måste beställas, hur gör man det? Du kan självklart sudda och skriva om rubriker här och ta bort block om du saknar viss information men någon typ av info till hur man gör för att köpa funktionen är viktig. 

Hur lägger jag in funktionen i min butik hos Vendre? 

För kunder som redan beställt funktionen ska det även stå med hur man gör för att komma igång steg för steg. T.ex. att lägga in merchant id på betalsätt osv. Om det är så att detta hör hemma högre upp och du redan skrivit det? Toppen! Ta bara bort detta i så fall. 

Frågor och svar

Finns det mer saker kring funktionen som du vill lägga till och informera om är det en bra ide att lägga in denna genom frågor och svar. Nedan i varje accordion beskrivs detta.

 • Hur svarar jag genom "Fråga som behöver underrubriker"?

  Beskriv kort svaret på frågan

  Då du behöver underrubriker för att svara på frågan - exemepelvis för att den kräver ett långt svar eller då det finns olika svar beroende av vilket paket kunden har - så gör du först en inledande text.

  Underrubrik

  Följt av en underrubrik likt ovan. Det kan vara hur många underrubriker som helst.

  Rubrik tredje nivån
  Skulle du behöva en rubrik på en tredje nivå så är denna enbart fetmarkerad likt ovan. Detta kan exempelvis användas om du vill skriva en kort text för att skilja på två olika scenarior inom underrubriken. 

 • Hur svarar jag genom "Steg för steg"?

  Beskriv kort svaret på frågan

  Då du vill skriva en steg för steg guide för att exempelvis berätta hur funktionen ställs in, implementeras eller tips på hur kunden kan göra så inleder du först med en kort text.

   1. Rubrik för steg 1
    Så gör du punktlistan likt detta. Detta skapas genom att klicka i Nummerlista och sedan Format > Listor > Instruktionslista numrerad. Efter rubriken hoppar du ned en rad genom Shift + Enter och när ett nytt steg (ny rubrik) ska beskrivas då klickar du enter.
   2. Rubrik för steg 2
    Beskriv sedan nästa steg som ska göras.

    1. Underrubrik
     Då ett steg har olika alternativ eller en underrubrik behövs så görs det likt detta. Du klickar då Öka indrag på den rubrik du står på. Sedan behöver du även göra mer mellanrum till rubriken ovan genom Shift + Enter. 
   3. Bildrubrik
    Om du vill använda en bild för att beskriva ett steg så gör du det i samma typ av lista. Du skriver en rubrik för bilden och sedan en inledade text som förklarar vad bilden. Gärna också visa hur man kommer till den vy som bilden visar, exemepelvis: Admin > Order.    Beskriv kort vad bilden visar
 • Hur svarar jag med "Bild i svar"?

  Beskriv kort svaret på frågan

  Då du vill svara på frågan genom att visa en bild så inleder du med att besvara frågan i denna inledande text så tydligt som möjligt.

  Rubrik för bild
  Beskriv sedan vad bilden visar och hur de ska tänka genom att visa bilden. Om du vill visa flera bilder i steg för vart de ska klicka och hur de ska göra så ska du istället göra som "Hur visar jag svar steg för steg?" beskriver.


  Beskriv kort vad bilden visar

  Avsluta med en text om vad som ska hända eller ske nu om det är relevant.

 • Hur svarar jag med "Film i svar"?

  Beskriv kort svaret på frågan

  Då du vill svara på frågan genom att visa en film så inleder du med att besvara frågan i denna inledande text så tydligt som möjligt. Du beskriver stegen som görs i filmen så att läsaren skulle kunna förstå svaret utan att se filmen. Beskriv gärna även hur man hittar till startvyn och gärna följa upp sedan med vart de ska klicka. För filmen så går du in i källkoden och sedan byter ut kodraden med nuvarande film mot den du vill använda. I exemplet nedan är Widith = 600 och Height = 336.


  Beskriv kort vad filmen visar

  Avsluta med en text om vad som ska hända eller ske nu om det är relevant.

 • Hur hänvisar jag kunden i Butik eller Admin?

  Beskriv kort svaret på frågan
  Då du vill hänvisa till en specifik plats eller beskriva hur kunden ska göra så ska detta vara fetmarkerat och snedställt med pilar (>) mellan de olika stegen. Ska du exemeplvis förklara att användaren ska lägga till en ny kund beskriver du att kunden ska gå in i Admin och sedan klicka Kunder > Kunder > Ny kund (gröna knappen högst upp till höger).
 • Hur lägger jag till en ruta för OBS, Viktigt att tänka på eller Tips i ett svar?

  Beskriv kort svaret på frågan

  Om du vill skriva en sidnotering kring något som du skriver så använder vi Blockcitat. Kanske för ett tips på något yterliggare de kan göra eller hur de kan använda funktionen; eller kanske i still med en "OBS!" ruta för något som är viktigt att tänka på och ta i beaktning. För att skapa detta så skriver du först den text som du vill ha i en sidnotering/ruta, sedan markerar du texten och klickar Format > Block > Blockcitat. Tänk även på att skriva en rubrik för rutan och fetmarkera denna.

  OBS!
  Viktigt att tänka på är att vanligt radbyte kan ibland krångla i denna ruta. Använd istället radbyte genom att klicka Shit + Enter för att hoppa ner en rad.

  Denna ruta är ett exempel på hur ni ska skriva dessa rutor. Med en fetmarkerad text längst upp som är rutans rubrik och sedan vanlig text nedanför där ni skriver det som ni vill förmedla.