user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import & Export av produkter

Exportera och importera produkter via Excel för att snabba upp din administration.

 (Tabellerna i sidan för Import & Export har flyttats om i en nyare version av plattformen men funktionerna är desamma.)

Vad kan man göra via Excel?

Att göra produkthanteringen superenkel för dig som använder Vendre är högt prioriterat för oss. Därför har vi lagt mycket av vår utvecklingstid för att göra import och export av produkter så snabbt och smidigt som möjligt. Du kan använda Excel och slipper använda CSV eller TXT format och kan spara och ladda upp hela eller delar av ditt sortiment på några minuter. 

Alla produktfält kan hanteras genom Excel förutom några undantag (bland annat attribut). Vi bygger löpande ut denna funktion när vi adderar saker i systemet för att upplevelsen ständigt ska bli bättre. 

Via importen kan du importera både nya produkter och kategorier. Du kan däremot inte importera en produkt med ett varumärke som du inte skapat i din butik, isåfall måste du först skapa varumärket för att kunna importera produkten. Du kan läsa mer om hur man skapar varumärken här


Var finns funktionen?

För att hitta till importen & exporten så går du till Produkter > Kategorier & Produkter och därefter klickar på den blå knappen Import & Export

Hur fungerar det?

När du är inne i export-vyn så kan du börja med att klicka i några fält som du vill exportera, exempelvis Produktnamn och Pris. Gå sedan längst ner och klickar på Exportera. Sidan kommer laddas om och en produktfil förbereds på servern. När den är klar så kommer du kunna ladda ner filen. 

Öppna filen i Excel och gör dina önskade ändringar. Ladda upp filen och klicka på Importera fil och vänta på att filen behandlas. När den är färdigladdad så ser du hur många produkter som skapades, hur många som uppdaterades och om några fel uppkom. Du kan även ladda ner en export på de uppdaterade samt nya produkterna.

1
2
Skärmdump
 • Fält som går att använda

  Fält kopplade till ett språk visas nedan i språken svenska och engelska och avslutas vanligtvis med språkkoden, t.ex. _sv. Har butiken fler språk, exempelvis danska, lägger du till ytterligare en rad med språkkoden som ändelse, exempelvis description_dk.

  Fält beskrivning
  id  Internt ID-nummer. Ändra inte detta
  model  Artikelnummer på produkten
  url_admin  URL till produkt i admin. Kan ej ändras
  url_product_sv  URL till produkt i butiken svenska. Kan ej ändras här
  url_product_en  URL till produkt i butiken engelska. Kan ej ändras här
  name_sv  Namn Svenska
  name_en  Namn Engelska
  price  Pris exkl. moms
  price_incl  Pris inkl. moms
  tax_class_id  Momsklass
  special_price  Rabatterat pris exkl. moms
  special_start  Rabattens startdatum
  special_expires  Rabattens slutdatum
  tags  Taggar på produkten. Obs! Om flera taggar så separeras med kommatecken fölt av mellanslag (exempel 64, 469)
  tag names  Taggarnas namn på produkten
  category_1  Huvudkategori, hierarki separeras med "|". Ex: Kläder | Kvinna | Tröja
  category_2  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_3  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_4  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_5  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_6  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_7  Länkad kategori. Hierarki enligt ovan
  category_add Lägg till länkad kategori.  Hierarki enligt ovan.
  category_remove Ta bort länkad kategori.  Hierarki enligt ovan.
  category_main_replace Ersätt huvudkategorin med länkad kategori, eller lägg in som huvudkategori.
  quantity  Lagerantal/ lagerstatus
  status Om produkt ska visas eller ej (1 = visa, 0 = visa ej)
  show_in_listing Om produkten ska visas i kategorier (1 = visa, 0 = visas ej)
  price_recommended Rekommenderat pris inkl. moms
  price_in Inköpspris exkl. moms
  customer_groups_enabled  Anger om produkten har olika rättigheter
  show_for_customer_group_X (Namn på kundgrupp)  (1 = Visa, 0 = visa ej)
  customer_group_price_X (Namn på kundgrupp)  Pris exkl. moms för kundgruppen
  show_for_customer_group_0 (Övriga kunder)  (1 = Visa, 0 = visa ej)
  customer_group_price_0 (Övriga kunder) Pris exkl. moms för ej inloggade kunder eller kunder som inte har en kundgrupp
  quantity_discount_template Deprikerad. Bör ej användas. Kommer att tas bort i framtida version av Vendre 
  allow_order_discount  
  product_discount_group  
  description_sv  Produktbeskrivning Svenska
  description_en  Produktbeskrivning Engelska
  description_short_sv  Kort beskrivning Svenska
  description_short_en  Kort beskrivning Engelska
  meta_title_sv  Meta-titel Svenska
  meta_title_en  Meta-titel Engelska
  meta_description_sv  Meta-beskrivning Svenska
  meta_description_en  Meta-beskrivning Engelska
  url_sv URL till ex. leverantör eller sida för mer information. Rekommenderas att användas sparsamt. Användaren ska väl ändå vara kvar hos dig?
  url_en URL till ex. leverantör eller sida för mer information. Rekommenderas att användas sparsamt. Användaren ska väl ändå vara kvar hos dig?
  images Fältet används för att koppla produktbilder från Vendres bildhanterare/bildmapp till aktuell produkt via länkning till aktuell bild. Om flera bilder används kommatecken (,). Se exempel; 
  /04.Grafiskt-material/produkter/ipod-white.jpg,/04.Grafiskt-material/produkter/ipod-black.jpg
  images_download

  Ange en kommaseparerad lista med bilder som ska laddas ned och läggas in på produkten, bilderna läggs endast in om produkten inte har några bilder sedan tidigare.  Bilderna får nya namn baserat på filernas innehåll och läggs i katalogen downloaded i bildhanteraren.

  images_download_keep_names

  Fungerar som images_download med skillnaden att bilderna får namn baserat på filnamnen i URL:erna istället för baserat på filernas innehåll.

  ean_numbers Eannummer (separerade med komma)
  manufacturer Varumärket
  manufacturer_model  Varumärkets artikelnummer
  stock_place  Lagerplats
  lead_time  Ledtid från inköp till att produkt mottas av er (används mycket sällan)
  reorder_stock  Lägsta beställningspunkt
  lowest_number  Lägsta köpantal
  quantity_update Inställning: Räkna ner produkter i lager vid beställning
  stock_allow_checkout Inställning: Tillåt köp av produkt vid slut i lager
  inactivate_stock_under_zero Inställning: Inaktivera produkten om den tar slut i lager
  shipping_class  Fraktklass
  weight Vikt i KG
  delivery_time  Leveranstid som visas för kund
  extra_field_1_sv  
  extra_field_1_en  
  extra_field_2_sv  
  extra_field_2_en  
  extra_field_3_sv  
  extra_field_3_en  
  extra_field_4_sv  
  extra_field_4_en  
  extra_field_5_sv  
  extra_field_5_en  
  video_url_sv  
  video_url_en  
  video_embed_code_sv  
  video_embed_code_en  
  search_engine_text_sv Extra sökord svenska. Skriver du in sökord eller text här så kommer sökmotorn i butiken (och Doofinder om det används) söka även på detta fält. 
  search_engine_text_en  Extra sökord engelska
  type  
  units_id  
  package_content  
  sort_order Sorteringsordning på produkten. Produkter sorteras (om sortningsordning är vald som standardsortering att sorteras från lägsta till högsta) 
  date_available  Datum tillgänglig för försäljning. Anges i ÅÅÅÅ-MM-DD
  associated_group_0 (Associerade produkter)  
  associated_group_1 (Personalens tips)  
  note Intern notering om produkten. Syns aldrig för kunden
  external_id Externt id-nummer. Oftast om affärssystemet har en annan referens man vill känna till. Kan användas för att koppla olika produkter i Vendre till en artikel i affärssystemet vid export (beror på hur integrationen till affärssystemet ser ut)
  package  
  suppliers_1_name  
  suppliers_1_external_id  
  suppliers_1_model  
  suppliers_1_price  
  suppliers_1_currency  
  suppliers_2_name  
  suppliers_2_external_id  
  suppliers_2_model  
  suppliers_2_price  
  suppliers_2_currency  
  parent_id Kan vara ID eller Artikelnummer, ska varianten gå på huvudproduktens artikelnummer måste "model:" skrivas framför artikelnumret, t.ex.: model:12345
  variant_type_name_1_sv Se sida för varianter och Excel
  variant_choice_name_1_sv Se sida för varianter och Excel 
  variant_type_name_1_en Se sida för varianter och Excel
  variant_choice_name_1_en Se sida för varianter och Excel
  variant_type_name_2_sv Se sida för varianter och Excel
  variant_choice_name_2_sv Se sida för varianter och Excel
  variant_type_name_2_en Se sida för varianter och Excel
  variant_choice_name_2_en Se sida för varianter och Excel
  configurator En sträng som gör att du kan kopiera produktkonfigurationer mellan produkter. Skapa en produkt med den konfiguration du önskar kopiera. Sen exporterar du ut den produkten och kopierar denna kolumn mellan produkterna och importerar igen. Då kommer de andra produkterna att få samma konfigurationsuppsättning som den första produkten