user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import av produktbilder via Excel

Om dina bilder finns på en URL

Om det finns en befintlig e-handel (eller hemsida) går det att ladda ner produktbilder via excel-importen i Administrationsgränssnittet. Detsamma gäller naturligtvis för att ladda ner bilder från leverantörer.

 1. Upprätta en excelfil och utgå från produkternas artikelnummer (model), tax_class_id samt de url:er som önskade bilder finns på (nuvarande e-handelns bild-url:er)

 2. Kolumnen i excel ska heta images_download
  Om det finns flera produktbilder till samma produkt, skriv ett kommatecken (,) mellan respektive url.

Tips! Tänk på att det ej går att använda kolumnen images_download och "vanliga" kolumnen för images i samma inläsning (enbart den ena av kolumnerna kan användas i taget). En annan sak som kan vara bra att tänka på är att det ej går att ladda ner produktbilder via images_download om det redan existerar produktbild på aktuell produkt. Kolumnen images_download fungerar enbart på produkter som helt saknar produktbild.

Exempel: 

Gå vidare till "Läs in importfil"

Om dina produkter finns på din dator

Ladda upp bilderna till Vendre

I det fall du har bilderna på din dator så ska du istället ladda upp bilderna till Vendres bildhanterare. Oftast är det lättast att du har döpt bilderna till det artikelnummer som produkten tillhör. 

 1. Gå då till  Min butik > Bildhanterare
 2. Skapa en ny mapp (om den inte redan finns) som heter Produktimport eller liknande.
 3. Gå in i mappen och skapa en mapp för just denna import du ska göra så att du hålla isär de olika importerna du gör. Döp exempelvis till dagens datum.
 4. Öppna mappen.
 5. Dra in 200 bilder åt gången för att ladda upp på Vendres server.

Koppla produkten till bilden i Excel

Öppna excelfilen och lägg in två kolumner. 

 1. model (produktens artikelnummer)
 2. images (bilderna)

I kolumnen för bilder anger du /Produktimport/namn-på-mapp/artikelnummer.jpg

Om du har artikelnummer i kolumn A kan du göra en formel som skapar denna struktur (förutsatt att alla bilder heter artikelnummer.jpg):

model  images
12391 Produktimport/namn-pa-mapp/12391.jpg

 Formeln bakom

model  images
12391 =SAMMANFOGA("Produktimport/namn-pa-mapp/";A2;".jpg")

Ladda ner exempelfil i .xlsx

💡 Vad händer med filnamnet?
När man laddar upp bildfilen på nytt får filen en ny URL.

Läs in importfil

 1. Gör en import av filen genom att dra in den i Import & Export-verktyget. Tänk på att lägga matchning av produkter med Använd kolumnen artikelnummer

Importera från FTP-server

Om du har dina bilder på en FTP-server så kan du självklart ladda ner dem även därifrån. I images_download lägger du in FTP uppgifterna före varje sökväg. Ex: 

ftp://anvandare:losenord@192.918.12.11/path-to-image/subfolder/image.jpg