user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Import av produkter från Excel

Nu när du har fått ut en lista av produkter och gjort ändringar i Excel är det dags att göra en import till Vendre.

Obs! För att det ska fungera får du inte ha ändrat på den första raden i excel med vad kolumnerna heter. Om du gör det kommer systemet inte att förstå vilken information som ska läggas in i vilket fält i Vendre.


Läs in din Excelfil

  1. Gå till administrationen av butiken och Produkter > Kategorier & Produkter > Import och Export
  2. Välj om matchning ska ske på artikelnummer eller Vendres ID-nummer på produkten
  3. Välj hur du önskar att systemet hanterar produkterna
  4. Dra in eller ladda upp din fil
  5. Välj om importfilen ska sparas under längre tid
  6. Klicka på Importera fil
  7. Vänta på att importen körs

Importfunktionen i Vendre

På bilden under ser du hur importfunktionen fungerar och de olika valen som du kan göra. Har du exporterat ut en fil från Vendre och bara gjort ändringar så kan du oftast bara ladda upp en fil och läsa in utan att göra några val. 

1
2
3
4
5
6
Skärmdump

 

Se hur en import gick

När din import körs (och har körts) så ser du en lista på alla importer. Vid varje import ser du hur många produkter som

  • Skapades
  • Uppdaterades (observera att en artikel som inte hade någon ny information inte räknas som uppdaterad)
  • Blev fel

Om du vill se vad som blivit fel, gå in klicka på Visa för att se vad som blivit fel. Gör om det som blev fel och ladda in igen.

Gör stickprov
När importen har gått igenom. Kontrollera någon av produkterna så att informationen som du laddat in blev rätt och som du har tänkt dig. 

Ladda ner resultat

I resultat-vyn kan du ladda ner en export av de produkter som har uppdaterats eller är nya.

1
2
3
4
5
6
Skärmdump

Visste du att? De senaste 10 importerna sparas alltid. Därefter tar vi bort importhistoriken automatiskt så du slipper ta bort varje fil för sig. 

Visste du också? Att om du kör en filimport via Vendres Integrationsmotor så syns alla importfiler även här?

  

Snyggt jobbat!

Du har nu exporterat ut produkter från Vendre till Excel och kan börja jobba med dokumentet. Alla förändringar du gör kan läsas tillbaka till e-handeln och uppdateras, snabbt och utan att du behöver gå in på varje produkt i administrationen.