user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Jämför sortiment [Beta]

Jämför en ny prislista från din leverantör eller se vilka uppdateringar som kommer att ske innan du kör din import

Observera att denna funktion enbart är i BETA och därav byggs ut löpande under året

 

Jämför sortiment

Excel är ett fantastiskt verktyg för att jobba med informationen i ditt PIM hos Vendre. Däremot kan det ibland vara svårt att få en känsla vilken information som kommer att ändras när man har jobbat länge i ett exceldokument.

I Vendres PIM finns en funktion vid importen där du kan göra en så kallad "Dry-Run" eller en förhandsgranskning av vad som kommer att hända när du genomför importen. 

När du importerar en lita kan du under valet Hantering av produkter så väljer du Jämför mot sortimentet i butiken

Obs! Vid jämförelse går det inte att matcha med ID (vilket felaktigt nämns i videon).

Bortse från butikens huvudprodukter i jämförelsen

När du markerar denna så kommer systemet inte att ta hänsyn till huvudprodukter. Detta om du exempelvis får en prislista från ditt affärssystem eller en leverantör där de inte har huvudprodukterna. På så sätt får du en bättre bild av vad som kommer att ske vid importen. 

Om du har exporterat data från Vendre och ska importera igen så kan du oftast ha denna på Nej.

Här kan du välja en kategori som produkterna kommer att matchas mot. Ladda upp din fil och klicka på Importera fil

Värt att veta! Progress-baren som visar hur många procent filen har kommit körs ofta två gånger beroende på hur du matchar produkterna. Detta då systemet måste köra igenom filen två gånger för att göra en korrekt jämförelse.