user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Ladda ner alla produktbilder

 Behöver du få ut alla dina produktbilder? Genom att följa denna instruktionen får du dina produktbilder nedladdade i en mapp döpta efter dess artikelnummer.  Denna guide förutsätter att du har tillgång till terminalen och excel.  

1. Exportera ut bildURL:er 

Det första du måste göra är att exportera ut en lista med samtliga URL:er till dina produkter. 

 • Gå till Produkter > Kategorier & Produkter > Import / Export I Admistrationen

 • Klicka sedan för "Bilder" och exportera ut ditt dokument. 


 • Öppna excel


 •  Lägg sedan till 7 st nya kolumner. 

Fält Fyll med 
curl curl -L -o
filnamn Klona cellvärdet för model på samma rad(artikelnamn) (=B2 i excel) 
link

ProduktURL 

filändelse Samma filändelse som dina bilder.  .jpg är vanligast. 
apostrof1  '

butiksurl

 Din butiks URL följt av följande tillägg: product_thumb.php?img= 

https://www.dinbutik.se/product_thumb.php?img=
kategoriurl  Klona cellvärdet för images på samma rad 
apostrof2  '
    • Dra sedan ner de nya kolumnerna så att de följer samma logik längst ner i din excellista. 
 • Sammanfoga sedan dessa extra fält.   Då ska du få ett fältvärde som ser ut ungefär såhär:
curl -L -o10002.jpg 'https://www.dinbutik.se/product_thumb.php?img=/products/b/Britney_Spears_Hidden_Fantasy.jpg' 

 

 • Kopiera sedan den färdiga kolumnen med curl URL:en och lägg det i ett eget dokument för sig självt.
   

 • Spara dokumentet som en TXT fil och lägg det i en egen mapp

2. Ladda ner bilderna med curl 

 • Öppna terminalen på din dator.  På en Mac kan du bara göra en sökning på "terminal" för att få upp programmet. 
 • Navigera dig till mappen som du lagt filen i via terminalen.  • Skriv sh filnamn.txt (för den filen som du sparade i excel) 


Terminalen kommer nu att spara alla dina bilder döpta efter dess artikelnummer och skriver ut information som kan ses i bilden ovan tills dess att den är klar.