user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Produktkategorier

Kategorisera dina produkter för att låta dina kunder enkelt hitta dem. I kategorierna kan kunderna filtrera och sortera dina produkter.

 

 

Vad är en produktkategori?

En kategori med produkt är ett sätt att gruppera produkter både för er egen del och för kunden. En produkt kan ligga i flera kategorier men bara i en huvudkategori. Kategorierna har en rad olika egenskaper vi ska gå igenom på denna sida. 

Ur SEO-synpunkt är produktkategorierna en av de viktigaste sidorna på din e-handel eftersom det ofta är där kunderna landar när de har sökt sig fram till din butik. Det är viktigt att du har ett bra kategorinamn så att användare både i din bransch och utanför förstår vilka produkter som ligger i respektive kategori. 

Tänk också på att du kan lägga produkten i flera kategorier så att kunden kan ta olika vägar till produkten.

 

Jobba med kategorier

För att skapa och jobba med dina kategorier så går du till Produkter > Kategorier & Produkter. På denna sida ser du samtliga så kallade toppkategorier. En toppkategori är den som ligger högst upp i kategoriträdet och då oftast visas för kunden genom navigeringen högst upp på sidan eller till vänster om en vänstermeny finns. 

För att lägga till en kategori klickar du högst upp till höger på Ny Kategori och fyller i önskad information och sparar. För att lägga en kategori under en annan så anger du den nya kategorins förälder under fältet Underkategori till när du skapar din kategori. 

För att gå in i en kategori klickar du på namnet eller på mappen framför kategorin. I en kategori kan det ligga produkter eller underkategorier. Du kan ha obegränsat antal undernivåer eller obegränsat antal produkter i en kategori. Tänk dock på att det ska vara användarvänligt för kunden i butiken. 

 

Placera produkter i kategorier

När du skapar eller ändrar en produkt så kan du under första fliken på Produktkortet välja vilka kategorier produkten ska ligga i. När du sparar produkten så läggs produkten i rätt kategorier.

Om du vill kategorisera om senare är det möjligt. Det är bara att gå in på respektive produkt och spara om. Du kan också kategorisera produkter genom Excel.

En produkts kategori ändras via första fliken produktkortet i Administrationen, alternativt via Excel Import & Export via kolumnen “category_1“ för huvudkategori. För att lägga in underkategorier delas kategorihierarkin av med en | (pipe-tecken), fortfarande i category_1 för huvudkategori. Exempel Huvudkategori Hus & Hem, med underkategori Gräsklippare skrivs ut enligt följande: Hus & Hem | Gräsklippare

 Läs mer om hantering av kategorier i Excel Import & Export under "Import & Export av produkter". 

 

SEO för kategorier

För att ranka så högt som möjligt på sökmotorerna så är det viktigt att tänka på några faktorer. Det första gäller vad du döper din kategori till. Fundera på vad dina kunder söker på för ord för att hitta de produkterna kategorin avser och håll dig så nära det ordet/frasen som möjligt.

Därefter, skapa en kort & säljande text i kategoribeskrivningen. Kanske cirka 200 ord. Den ska innehålla ordet / frasen som du vill synas på ganska tidigt i meningen för att Google ska uppskatta det ordentligt. 

Och sist men inte minst ska du gå in under fliken "Sökmotorer" på kategorikortet och ange:

Titel

Skriv en kort och säljande titel

Beskrivning

Beskriv för användaren varför de ska klicka på din länk istället för alla andra i sökresultatet. 

Extra sökmotorstext

Här har du möjlighet att fylla på med mycket och bra text som Google gillar men som få användare förmodligen läser. Texten hamnar längst ner på sidan men ger Google möjlighet att förstå vilken typ av produkter som finns i kategorin. 

 

Status på kategorier

På varje kategori kan du ange två olika statusfält

Status

Denna avgör om kategorin går att besöka i butiken. Om du stänger av denna så går det aldrig att komma in på kategorin för en användare eller administratör. Då används kategorin bara från administrationen, exempelvis för att kategorisera produkter som inte är publicerade än. 

Visa i meny

Om du slår av Visa i menyn så kan du fortfarande klicka på knappen "Visa i butik" på kategorin (i admin). Det gör att du kan kopiera länken och lägga i ett nyhetsbrev eller länka till den från någon del av sidan, även om inte kategorin är synlig i meny. 

Status på produkter i kategorier

Det är viktigt att notera att om du ändrar status på en kategori så ändras inte statusen på produkterna i kategorin. Detta är för att en produkt ofta ligger i flera kategorier och då ska inte statusen ändras. Därmed om du inaktiverar en kategori så måste du gå igenom underkategorier och produkter under dessa kategorier för att säkerställa att alla döljs för kunden i butiken. 

Visa bara kategorin för vissa kunder

I det fall bara vissa kunder och kundgrupper ska kunna se kategorin så behöver du tillägget B2B. I det tillägget sätter du upp grupper av kunder och tilldelar dem rättigheter.

Om du har denna rättighet går du till fliken "Kundgrupper" på kategorikortet och aktiverar funktionen därunder. Välj sen vilka kundgrupper som ska se kategorin. För att testa detta kan du logga in som en kund som är märkt med den kundgruppen.