user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Sortering av produkter

Så bestämmer du hur produkterna i butiken ska sorteras

Möjligheter som finns

Du kan välja flera olika sätt som produkterna ska sorteras som standard i butiken. Det betyder alltså så produkterna sorteras innan användaren själv går in och anpassar, t.ex. genom at välja "sortera på: Pris (lägst)" i rullningslistan på kategorisidan. Standardinställningen för sorteringsordningen för produkterna i listning ändras i administrationen under Produkter > Allmänna produktinställningar > Avancerat. 

Sortering Beskrivning
brand Sorteras enligt tillverkare eller kollektionsnamn
date_added Produkterna i kategorier sorteras enligt det datum de lags till
extra_field_2 Sorteras enligt produktens extrafält 2, tolkad som en siffra
model Produkterna sorteras enligt artikelnumret
name Sorteras enligt namnet (A-Ö)
ordered_total Sorteras enligt hur många produkter sålts sen butiken startades
price Sorteras enligt produktens pris och prioriteras följande: 
1. Kundgruppspris
2. Specialpris
3. Pris
4. Sorteringsordning
price_recommended Sorteras enligt det rekommenderade priset på produkten
random Slumpmässig sortering, i många fall sorteras produkterna bara om efter att cachen tömts
sort_order Produkter sorteras enligt den sorteringsordning som är inlagd på respektive produkt
weight Produkterna sorteras enligt sin inlagda vikt
ordered_recent Best säljande produkt senaste X dagarna (Tillägg som kan installeras via supporten, då bestäms också antal dagar vi ska beräkna på)
new_until Ny till och med (Tillägg som kan installeras via supporten)


Så funkar det


Produktsortering 1: Fast sortering i valda kategorier: 

Om vi ska ta bort möjligheten att ändra sorteringen för specifika kategorier anges de kategorierna med format: kategoriId[,kategoriId...]:sortering:sorteringsordning[;...]

Produktsortering 2: Särskild standardsortering i valda kategorier

Möjlighet att ange specifika kategorier för att i dessa ha en annan sorteringsordning än standard, anges i samma format som ovan. 
 

Produktsortering 3: Standardsortering

Här bestämmer du standardsoringen för samtliga kategorier i butiken. De kategorier som angivits ovan undantages denna regel. Välj mellan brand, date_added, model, name, price, price_recommended, sort_order och weight.
 

Produktsortering 4: Standardsorteringsordning för sorteringar

Möjlighet att ändra i vilken ordning sorteringen ska läggas.
Format för sorteringsordning: ASC, DESC

ASC: Ascending/Stigande
DESC: Descending/Nedåtgående

Notera att detta fält för sorteringar endast används när man har kategorispecifika sorteringar inställda (alltså via Produktsortering 2: Särskild standardsortering i valda kategorier), det påverkar alltså inte standardsorteringen för butiken. 
 

Så funkar anropen när användaren går in på en kategori

  1. Först så kollas det om man angivit en fast sorteringsordning för aktiv kategori (det fält som heter Produktsortering 1: Fast sortering i valda kategorier i Admin).
  2. Annars så används get-variabeln "sort_by", om den är satt, vilket oftast händer när man manuellt byter sorteringsordning inne på en kategorisida i butiken.
  3. get-variabler är de tillfälliga variabler som syns i adressfältet i webbläsaren, går man t.ex. till www.vendre.se?apan=marcel så skickar man med en get-variabel som heter "apan" och som innehåller värdet "marcel").
  4. Om ingen get-variabel finns så används istället det värde som är sparat i surfsessionen (onödig info: sessionen hålls koll på genom en kaka så man vet vad som ska hämtas från databasen), om det finns. Detta värde sätts generellt genom att användaren tidigare har bytt sorteringsordning.
  5. Om varken get-variabel eller sessionsvariabel finns så går den på om man satt en kategorispecifik sorteringsordning (det fält som heter Produktsortering 2: Särskild standardsortering i valda kategorier i Admin).
  6. Slutligen så går den på standardsorteringen (det fält som heter Produktsortering 3: Standardsortering i Admin).
 

Notera!

Notera att standardsorteringen enbart påverkar den ordinarie kategori-listningen på kategorisidorna samt på sökresultatsidan, eventuella andra produktlistningar (som t.ex. contentblocks, associerade produkter o.s.v) sorteras olika. T.ex. så sorteras associerade produkter enligt den sorteringsordning som sätts under fliken Associerade produkter på produktsidan i Admin.