user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Leverantörer

Lägg till dina leverantörer direkt hos Vendre för att se inköpspriser och var produkten ska beställas från.


Vad är leverantörer hos Vendre?

Om du lägger till tjänsten för att hantera leverantörer hos Vendre kan du på varje produkt importera den produktens möjliga inköpskanaler. På varje produkt finns då en flik med namnet Leverantörer där du kan ange vilken leverantör du köper produkten från, vad deras artikelnummer är och vad den har för inköpspris.

På orderkortet i administrationen så visas också vilka leverantörer som har produkten för att du enkelt ska kunna skicka vidare ordern till dem.  

Synkar denna information till affärssystem?

Nej, i och med att få affärssystem kan ta emot denna information så skickas den inte. Du kan dock själv jobba med leverantörer (suppliers) via Vendres API