user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Filer på produkter


Hoppa fram till...

Filer på produkter

Om du har filer som är relaterade till en produkt, exempelvis PDF-dokument, och vill att kunden ska kunna ladda ner filen när de besöker produkten, så är detta rätt funktion för ändamålet.

Efter att du laddat upp eller tagit bort uppladdade filer, tänk på att klicka på Spara längst ner till höger för att dina ändringar ska slå igenom.

Lägga till fil

För att lägga till filer på en produkt går du in på produktkortet och växlar till fliken Extra Information. Välj sedan filen du vill ladda upp (se bild nedan), du kan ladda upp fler än en fil per produkt (i filväljaren kan du välja fler än en fil för att ladda upp på samma gång).

Skärmdump
Obs! Filstorleken får inte överskrida 100mb per fil.
På produktens sida i din butik kommer filerna att hamna på den högra delen under fliken Beskrivning. Exempel på hur det kan se ut visas i bilden nedan.
Skärmdump
Ta bort fil

Om det finns en fil uppladdad på en produkt kan du ta bort den genom att trycka på den röda ikonen bredvid filens namn. Se bilden nedan. 

Skärmdump
Importera via Excel

Det är inte möjligt att importera en fil via Excel.