user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Videor på produkter

Visa video på produkt


Hoppa fram till...

Videor på produkter

Med denna funktion kan ni visa en video i en produkts bildslider och/eller i produktens beskrivning.

Kom igång med videor på produkter

För att kunna visa videor på produkter krävs att rätt inställningar är påslagna i butiken, dessa ställs in av Vendre. Det finns två olika inställningar som påverkar hur videorna visas. Videorna kan visas bland produktens övriga bilder i bildslidern och/eller i fliken Beskrivning. Inställningarna kan vara aktiva samtidigt eller endast en i taget. Notera att inställningarna påverkar alla produkter. För att en video ska visas på produktsidan behöver videon läggas till på produkten. Vid frågor gällande inställningarna, vänligen hör av er till supporten på support@vendre.se.

Hur du lägger in en video

Det finns två sätt att lägga till en video på en produkt, med en del skillnader beroende på metod. Båda sätten utgår från fliken Extra Information i produktkortet (hur du får in det via Excelimporten ser du längre ner i artikeln).

  1. Det första sättet är genom fältet Video-URL. Detta fält tillåter dig att använda en video från YouTube eller Vimeo med hjälp av en URL. Beroende på butikens inställningar kan denna video visas både i produktens bildslider och i fliken Beskrivning på samma gång.
  2. Det andra sättet är via fältet Video-inbäddningskod. Här lägger du in inbäddningskoden för videon, detta är inte begränsat till någon särskild videouppladdningstjänst. Denna video visas endast i fliken Beskrivning och förutsätter att berörd inställning är aktiverad i butiken. I fliken Beskrivning ersätter videon även en eventuell video som lagts in genom fältet Video-URL (vilket möjliggör att ha olika videor i bildslidern och i fliken Beskrivning på en och samma produkt).
Skärmdump

 

Ändra genom Excelimport

Tabellen nedan demonstrerar hur du lägger in en video via Excel-importen, antingen med videons URL (endast YouTube och Vimeo) eller inbäddningskod (endast en av dem krävs).

Du behöver lägga in en kolumn för varje språk du vill att videon ska visas för. Varje kolumn bör ha rätt språkkod, t.ex. _sv för svenska.

Kolumn i excel Värde
video_url_sv (länk till videon från YouTube eller Vimeo)
video_embed_code_sv (inbäddningskoden)
Obs! Glöm inte att lägga in video-länkarna på samtliga språk som de bör visas för.

Så kommer du igång

Hur lägger jag in funktionen i butiken hos Vendre? 

För att funktionerna ska fungera måste de först aktiveras i butiken. Om de inte är aktiverade ber vi dig vänligen att kontakta supporten på support@vendre.se.