user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Enheter

Funktionalitet för att sälja dina produkter i en annan enhet än styck. Med Vendres enhetshantering finns det möjlighet att sälja produkter baserat på vikt, längd och mängd. 

Hoppa fram till...

Så fungerar enheter

När produkter ska säljas i annan enhet än styck används funktionen för enhetshantering i Vendre. Funktionen gör det möjligt att skapa upp och ställa in enheter i butiken och sedan styra enheterna per produkt. 

Skapa upp enheterna i Admin

När funktionen är aktiverad för din butik kan du gå via produkter > produktinställningar > enheter. Här ligger det alltid ett par olika enheter inne som standard, du kan välja att utgå från dom eller ta bort dessa och skapa nya. 

Alla de enheter som ligger aktiva här i Admin kommer att vara tillgängliga inne på produktkortet.  

1
2
3
4
5
6
Skärmdump

Ställ in enheter på produkter

Under fliken Priser inne på produktkortet hittar du inställningar för enheter på produkten. 

Exempel 1 (Produkt som säljs i styck med tips på att köpa hel pall)

Exemplet nedan visar en produkt som säljs i styck (kallas pce i exemplet nedan), förpackning och pall. Produkten säljs inte i decimaler:  

1
2
3
Skärmdump
Så ser det ut i butiken: Exempel 1

Produkten säljs i styck, förpackning och hel pall. Eventuella pristrappor eller mängdrabatter skickas som standard in via prislistor vill man visa detta frontend kräver det unik utveckling och ingår inte i Vendres standardmall. 

Den högsta enhet som produkten säljs i visas alltid som "tips" i en tooltip vid antalsrutan. 

Skärmdump

Exempel 2 (Produkt som säljs i meter med möjlighet att beställa i decimaler) 

Exemplet nedan visar en produkt som säljs säljs i meter med möjlighet för kunden att beställa med decimaler. Produkten säljs också i hela rullar. 

Eventuella mängdrabatter eller pristrappor anges som standard med hjälp av prislistor. 

1
2
3
4
Skärmdump
Så ser det ut i butiken: exempel 2

Från exemplet ovan ser det ut enligt denna bild som standard i systemet. Detta gäller om du har en mall som är nyare än augusti 2020 eller väljer att byta till Vendres senaste mall. I annat fall behöver detta utvecklas front end för din butik. 

Skärmdump

Exempel 3
(Styck produkt med minsta beställning)

Exemplet nedan visar en produkt som säljs i styck men med lägsta beställningsantal på 4 stycken. Det går alltså inte att köpa bara 1 st av denna produkt. 

1
2
3
Skärmdump
Så ser det ut i butiken: Exempel 3

Eftersom att produkten inte säljs i styck visas istället vid antalsrutan en tooltip som berättar för användaren att hen måste beställa minst 4 st av denna produkt. Samma tooltip visas i kategorier. 

I varukorg och kassa räknas antalet upp i det intervall som är angivet för minsta beställning (i detta exempel 4 st åt gången). 

Skärmdump

Lägg in enheterna via export/import

När du ska exportera ut fälten från Admin till Excel anger du "produktenhet" som alternativ att exportera.
I exporten får du då med fälten:  

Fält Beskrivning Exempeldata
id  Internt ID-nummer. Ändra inte detta  
model  Artikelnummer på produkten  
unit_id  ID för den enhet som produkten ska säljas i   
external unit_id  ID för den enhet produkten ska visas i (används endast vid försäljning i decimaler)  
package_content  I denna kolumn anges de enheter som ska vara aktiva för produkten. Anges enl: enhet2,antal;enhet2,antal.   
     
Obs! När du ska integrera med ett affärssystem omvandlas enheten från affärssystemet till Vendres ID för enhet, för Vendres integrationsmotor görs detta via filen av affärssystemet. Det id som ska användas ser du bredvid respektive enhet, det är därför viktigt att butikens enheter skapas upp innan detta ställs in i integrationen.