user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Lagerhantering

Ska lagersaldo räknas ner eller ska alla produkter alltid säljas?

Lagerhantering - grunderna

På varje produkt kan du ange ett lagersaldo. Det räknas ner med lika många som kunden köper om du har inställningen för detta påslagen. Inställningar för lager hittar du under Produkter > Lager. 

Du kan också ställa in specifika inställningar på varje produkt för om lagersaldot ska räknas ner eller ej. Detta gör du under fliken Extra information när du redigerar en specifik produkt. Fältet kan (som alla fält på produkter) redigeras via Excel.

Inställningar för lagerhantering

Du kan ställa in vad som ska hända om en produkt är slut i lager: 

  • Alla produkter ska alltid kunna handlas oavsett lagersaldo
  • Produkter som finns i lager ska kunna köpas

Du kan också ställa in om du vill om lager ska räknas ner:

  • Ja
  • Nej

Denna inställning kan sen skrivas över av respektive produkt som beskrivits ovan.

Bra att veta:
Sedan den 14 augusti 2019 har du möjlighet att på produktnivå ställa in om produkten ska inaktiveras eller ej vid slut i lager.


Ändra på produktkortet

För att göra inställnigen för om en produkt ska inaktiveras eller ej vid slut i lager går du in på produktkortet och fliken "Extra information".

Ändra genom Excelimport

För att välja om en produkt ska inaktiveras eller ej vid slut i lager via Excelimport anger du följande (se tabell nedan):

Kolumn i excel Värde Förklaring
inactivate_stock_under_zero 1/0 Inaktivera produkt vid slut i lager (aktiveras ej automatiskt vid positivt saldo)
Lämnas tomt för att använda butikens standard.
quantity_update 1/0 Räkna ner lagerantal.
Lämnas tomt för att använda butikens standard.
stock_allow_checkout 1/0 Tillåt att köpa produkt som är slut i lager
Lämnas tomt för att använda butikens standard.
quantity Nummer Lagerantalet (disponibelt lager)

Flera lagerställen

Du kan också ha flera lagerställen för din butik. Offereras och aktiveras via Vendres support

Lagerställen läggs då upp genom Partnerstödet och då läggs en partner in och aktiveras för att ha ett lager.

När flera lagerställen aktiveras så kan du inte längre uppdatera produktens lager genom fältet för lagerantal utan du måste uppdatera lagret på respektive lagerställe. När produkten sparas så summeras alla lagerställen till ett lager för produkten. 

 

Olika lager på olika marknader

Om du vill ha olika lagerställen för olika marknader är det möjligt. Det kan exempelvis användas om du vill ha ett annat lagerställe i USA eller för dina inloggade återförsäljare som kanske inte ska kunna köpa upp hela konsumentlagret. 

Detta ställs då in på marknaden genom att skriva över inställningen för lager varifrån antalet räknas ner.

 

Uppdatera order i Admin

Om du ska använda Vendres flerlagerstöd kan du inte redigera order i Administrationen. Order måste då redigeras i affärssystemet kopplat till e-handeln för att rätt lagerantal ska bli.

  

 

Specificerad beskrivning kring generella inställningar 

 

Visa lagerstatus på produktsidor: Här ställer du in om du vill presentera produktens lagersaldo på produktsidan i butiken. 

Inaktivera produkten om den tar slut i lager: Alla produkter som har lagersaldo likamed 0 eller mindre kommer att inaktiveras och inte längre visas i butiken.  Produkten aktiveras ej igen om den får positivt lagersaldo. Detta behöver ni själva bevaka.

Kan produkter utan lager bevakas: För dig som köpt till funktionen bevaka produkt innebär detta att kunderna kan ange sin mailadress för att bli påminda om att en produkt är åter i lager. Kom ihåg att detta inte fungerar om du väljer att inaktivera produkter som inte finns i lager. 

Tillåt köp av produkt som är slut i lager: Här väljer du om du vill att dina kunder alltid ska kunna köpa produkter även om de är slut i lager. 

Kontrollera Lagerstatus: Vid påslagen innebär inställningen att lagret kollas när kunden går till kassan. Detta för att kunden ska se om en produkt tagit slut under sitt besök på sidan. Markeringen som läggs in i ett fält nedan visas då på produkten i kassan. 

Räkna ner lagerantal: Denna inställning innebär att lagersaldot räknas ner när en kund köper produkten och order går igenom. För dig med en integration kommer lagret självklart att uppdateras igen vid lagersynk. 

Räkna ner lagerantal i ordereditorn: Denna inställning är samma som den ovan men gäller när du som administratör redigerar en order i Vendres Admin. 

Markera produkt som är slut i lager (inputfält): Genom detta fält anger du vad det ska stå för produkter som är slut i lager i kassan. Samma för alla språk. 

Gränsvärde för bevakning av lagersaldo (inputfält): Detta värde styr när funktionen bevaka produkt ska visas för produkter. Det kan t.ex. vara så att du vill att det inte går att köpa produkten när det finns 5 eller färre i lager. 

Räkna ned lagret på det här lagerstället/partnern: För dig med funktionen "flera lagerställen" Innebär denna väljare att du kan välja vilket lager som ska räknas ner när kunder köper en produkt eller när du som Admin redigerar en order i ordereditorn. 

Summera underprodukters lager på huvudprodukter: Denna inställning gör så att lagersaldot för alla varianter summeras på huvudprodukten. Det kan t.ex. vara aktuellt för dig som visar lagerstatus i listningen då huvudprodukten visar "finns i lager" sålänge varianterna finns i lager. 

 

Beskrivning för inställningar på produktnivå

Kom ihåg! Inställningarna för varje produkt trumfar alltid inställningarna som ligger generellt. 

 

Räkna ner lager: Här kan du på produktnivå bestämma om lagersaldo för en produkt ska räknas ner eller inte. För dig med flera lagerställen ställer du in generellt vilket eller vilka lager som ska räknas ner. 

Tillåt köp av produkt vid slut i lager: Bestäm per produkt om produkten ska gå att köpa även om lagersaldo är 0 eller mindre. Det kan t.ex. vara så att du vet att du kan beställa denna produkt med kort leverans från en tillverkare.

Inaktivera produkten om den tar slut i lager: Per produkt bestämmer du om produkten ska inaktiveras när lagersaldo är 0 eller mindre. Detta är t.ex. bra för dig som jobbar med exklusiva kollektioner och bassortiment där exklusiva kollektioner ska intaktiveras när de tar slut då de inte kommer in igen men bassortimentet ska antingen alltid gå att köpas eller bevakas vid gränsvärdet.

 

Redirect vid inaktiverad produkt

När en produkt inaktiveras pga. av den är slut i lager går den inte längre att nå via sin länk. Det innebär att vi måste skicka kunden till en annan sida än till produkten som inte längre är aktiv i systemet. Inne på Produkter > Allmänna produktinställningar kan man aktivera inställningen "Skicka kunden till kategori när produkt inte hittas" detta innebär att vi kollar sökvägen för produkten och skickar användaren till kategorin. Om ingen kategori hittas skickas användaren till startsidan.