user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Filter

Låt dina kunder hitta produkter baserat på egenskaperna hos produkter så som färg, storlek eller miljömärkning.
 

 

Filter och sortering

Innan vi går igenom hur du skapar filter så ska vi titta på skillnaden på filtrering och sortering. Båda hjälper kunden att hitta produkten men med två skilja tillvägagångssätt. 

Sortering som ingår i alla Vendres paket gör att kunden kan sortera produkterna på exempelvis pris (högst till lägst eller lägst till högst). Det finns sorteringar för ex. produktnamn, pris, rekpris och artikelnummer. 

Filtrering ingår i vissa av Vendres paket och kan köpas till separat. Det innebär att kunden kan gå in i en kategori och i den kategorin välja att bara se produkter med vissa egenskaper. Exempelvis baserat på färg, storlek, miljömärkning, bredd, höjd etc. Du bestämmer själv vad kunden ska kunna filtrera på.
 

Hur anger man ett filter?

Du börjar med att gå in på den kategorin där du vill applicera ett filter. Klicka på knappen Ändra för att ändra kategorin och komma till kategorikortet. Klicka på fliken Kategorifilter och klicka på knappen Lägg till ett filter.

Ange vad du vill kunna filtrera på och klicka på Spara.

Prisfiltret måste kodas in om man önskar använda det. Detta beställs via Vendres support. Men som ovan beskrivet har vi valt att inte längre rekommendera det filtret för implementation.

 

Att tänka på innan du börjar

För att ett filter ska fungera bra så måste alla produkter i den kategorin du tänkt lägga filtret på ha den datan som filtret ska baseras på. Om kunden exempelvis väljer att filtrera på röda produkter, och så har ni inte taggat 10 st röda produkter med taggen röd så kommer de inte att komma upp när kunden filtrerar. Detta gör att kunden kan missa produkter som denne önskar att se för att ni inte har lagt in rätt data. Så innan ni sätter era filter live, se till att dra ut en Excelfil och gör en avstämning så att filteralternativen stämmer med produkterna. Det kommer att öka er försäljning. 

Var kommer datan från?

För att skapa ett filter måste du bestämma dig vad systemet ska filtret på. Om du exempelvis vill filtrera på Färg så kan du antingen skapa detta genom taggar eller specifikationer. 

Filter kan baseras på:

 • Varumärken / Tillverkare
 • Pris*
 • Specifikationer
 • Taggar
 • Kategorier**
*Vi rekommenderar att vara varasam med att låta kunder filtrera på pris eftersom många produkter som ligger strax över eller under deras prisintervall kan vara intressanta för dem men då får de inte möjlighet att se dem. Vi rekommenderar istället att man erbjuder sortering på pris så att användaren kan scrolla till det lämpliga prisintervallet. 

** Kategorier kan användas på den lägsta kategorin produkten ligger i. Om en produkt ligger i Kläder > Kvinna > Toppar så om du lägger till att filtrera på "Kläder" så kommer Kvinna och Man komma upp i butiken som filteralternativ. Dock kommer inga produkter att visas eftersom produkten ligger under "Toppar". Så då måste du lägga till kategorin "Kvinna" för att det ska fungera att filtrera på de produkterna. 

Filter baserat på specifikationer

 

För att kunna filtrera på Specifikationer måste vi först lägga till en specifikation (ex. Färg) så att man kan ange värdet för varje produkt via Excel eller på produktkortet i administrationen. 

För att göra detta går vi till Produkter > Specifikationer. Till höger under rubriken Ny Specifikation anger du först vilken typ av specifikation du vill ha

 • Textspecifikation
  Den vanligaste av specifikationer. I denna specifikation kan du ange vad du vill på själva produkten. Passar generellt sätt för textvärden. 

 • Enhetsspecifikation
  Används bara i specifika fall om du vill ange ett värde i en specifik enheter. Ex Bredd i cm eller Volym i liter och du vill inte behöva ange "liter" eller "cm" efter varje värde på varje produkt. Beroende på hur ditt filter är utformat så kan du använda denna som en från och till funktion. Dock förutsätter detta att du har filtret som en vänstermeny och att din butik är anpassad för detta. 

  Ex. visa produkter som är mellan 3-4 liters innehåll eller som har en bredd på mellan 40 - 50 cm. 

 • Specifikationskategori
  Används för att gruppera specifikationer i olika kategorier för att optimera ditt arbete som produkthanterare. Oftast har man en kategori som heter "Generell" som innehåller alla eller de vanligaste specifikationerna. I vissa fall om man har många produkter passar det bättre att ha specifika kategorier för ex. "Badrum", "Klänningar", "MacBook" och så skapar man bara aktuella specifikationerna i varje kategori. 

  OBS! Om du gör på detta sätt får du inte ha tex. "Bredd" på fler ställen. Då ska den ligga i en kategori som heter "Generell". Annars kommer det inte gå att filtrera på dem. 

Ange sen ett namn för specifikationen. Denna visas för kund på produktsidan och filtret på kategorisidan. 

Klicka på Lägg till

Du kan nu dra in den specifikationen du lade in till den kategori där du önskar lägga den. 

Gå nu till valfri produkt i admin och till fliken Taggar och specifikationer. Under kategorin Specifikationer kan du nu hitta din Specifikation du lade till. Klicka på den och sen klicka på Lägg till. Ange ett värde och spara produkten genom att klicka på Spara.

Nu är du redo för att gå till kategorin och lägga in att man kan filtrera på dessa värden. Gå till den kategorin där produkten ligger. Klicka på Ändra. Klicka på fliken Kategorifilter och lägg till värdet genom att klicka på Lägg till kategorifilter och välj rätt val under Specifikationer. Klicka på Spara. Gå till butiken och se resultatet. 

Du kan nu komplettera andra produkter i kategorin med värden. Tänk på att ange värden för alla produkter. 

Specifikationer kan uppdateras via Excel på ett enkelt sätt genom att bara skriva in önskat värde i rätt kolumn och importera. (Jämför med taggar)


Filter genom taggar

För att skapa ett filter med taggar måste du först skapa en huvudtagg (Ex. Färg) och sen undertaggar som man filtrerar på (Ex. Röd, Grön, Blå). Dessa skapar du genom att gå till Produkter > Taggar. Till höger kan du ange uppgifter för den nya taggen. Fyll i och klicka på Spara. Du kan sen dra och släppa taggarna så att de hamnar under rätt huvudtagg. Observera att du måste ha taggen under en annan tagg för att kunna filtrera på den. 

För att tilldela taggen till en produkt så går du till en produkt i administrationen. Klicka på fliken Taggar och specifikationer. Sök fram taggen och spara produkten. 

Gå till produktens kategori och klicka på Kategorifilter. Lägg till din tagg och klicka på Spara. Besök kategorin in butiken och prova filtret. Tänk på att lägga in det på alla produkter i kategorin. 

Taggar kan uppdateras via Excel men du måste veta vilket ID-nummer taggen har för att uppdatera. När du exporterar ut en excelfil med taggar från systemet så får du en ny flik i Excel med alla taggar som är tillgängliga. 

Taggar är lämpligt om du inte vill att produkthanteraren ska kunna "hitta på" egna värden och att det alltid är viktigt att "Röd" heter "Röd" och aldrig "Vinröd". Genom att produkthanteraren inte kan importera en tagg som inte finns så måste de skapas först och blir därför i större utsträckning rätt. Dock är det klart mer jobb att lägga till produkter med taggar istället för specifikationer. 

 

Filter genom kategorier

Gå in på kategorin och gå till Kategorifilter. Klicka på Lägg till kategorifilter. Välj den kategori du önskar filtrera på och spara kategorin. Besök kategorin i butiken och testa. 

Tänk på att du bara får fram produkten om den ligger direkt i den kategorin du filtrerar på. Om den ligger i en underkategori så visas inte produkten när man filtrerar. Då får du istället lägga in värdet genom en tagg eller specifikation. 

 

Välj vilka produkter som ska visas vid filtrering

På varje filteralternativ som du lägger till så finns en extra rullningslista efter filtervalet. Du väljer där på varje filteralternativ vad som ska hända när besökaren har filtrerat på ett sådant alterantiv.

Visa alla produkter
Visar samma typ av inställningar som om kunden inte hade filtrerat. Det vill säga produkter som har visa i listning = Ja. 

Visa endast huvudprodukter
Om du enbart vill visa huvudprodukterna väljer du detta alternativ. Då kommer matchningar som sker på varianterna att enbart visa huvudprodukten. Det blir på så sätt färre produkter i listningen. När man klickar på produkten kommer man till den första produkten av varianterna. Därmed inte nödvändigtvis den man filtrerade fram.

Visa endast underprodukter

För att öka relevansen på det filtrerade resultatet kan du välja att visa underprodukter vid specifika val. Detta kan vara bra om du exempelvis har lagt in bilder på olika färger av produkten. På så sätt kommer den röda produkten komma upp om man filtrerat på rött. Det kan dock bli många produkter så du får testa dig fram om det är rätt för dig.