user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Taggar

Ett sätt att gruppera flera produkter eller att visa produktinformation på ett mer dynamiskt sätt i butiken är att använda taggar. Taggar kan användas på många sätt och i denna artikel berättar vi mer om möjligheterna som finns. 

Hoppa fram till...

Vad är en tagg?

En tagg är ett sätt att märka en produkt med ett förutbestämt värde, de används för att gruppera, filtrera och märka produkter i butiken. Man kan säga att taggar fungerar på samma sätt som en hashtag på sociala medier, där taggen används för att samla olika inlägg i samma flöde. 

En tagg är alltid ett bestämt värde - Först skapas taggen upp och därefter läggs den in på produkter. Det är speciellt bra att använda taggar för färger på produkter där det finns flera olika nyanser av färgen vit (exempelvis benvit, natur, krämvit osv). Om personen som lägger in produkter skulle bestämma färgen varje gång och lägga in nya värden för varje nyans så hade filtret i butiken haft massor med olika val för vitt och gjort det svårare för kunden att filtrera från olika vita produkter då benvit, krämvit och natur är samma färg men olika benämningar. Väljer man istället att taggen ska heta Vit (oavsett nyans) så att alla produkter i vita nyanser hittas via samma filter.
 

Skapa och koppla taggar 

För att lägga till taggar på produkter behöver taggarna först skapas i systemet. Dessa hittas genom menyn i Admin --> Kategorier & Produkter och Produkter > Produktinställningar/taggar. På denna sida kan du lägga till huvudtaggar och undertaggar. Undertaggarna är de som läggs på produkterna, huvudtaggen används i detta fall för att gruppera olika filter.

Exempel på kategorisering av taggar
Ett exempel på en huvudtagg är t.ex. "Färg" och exempel på undertaggar är "Röd, Grön, Vit, Blå" osv.

 
Koppla taggar till produkter

När taggarna är skapade får samtliga taggar ett unikt ID som nu går att söka upp och lägga in på produkterna. 

Excel: En tagg importeras via Excel genom att man anger det ID som taggen har. Det Id-numret kan man även se genom att gå till sidan Produkter > Taggar i Administrationen. Där kan man även skapa nya, ta bort, ändra och strukturera sina taggar.

Admin: Taggar kan också läggas till på produkter genom produktkortet och fliken Taggar & Specar, taggen som önskas läggas på produkten söks upp och läggs till. 

Olika sätt att använda taggar

Det finns lite olika sätt som du kan använda taggarna förutom hur de används i butiken så kan de också användas tekniskt från Admin i t.ex. din integration för att utesluta från export eller liknande, detta är ofta en specialutvecklad lösning för er butiks behov. 

Gruppera

Genom att tagga flera produkter med samma tagg går det att söka upp taggen i t.ex. ett produktblock genom drag & släpp. Det kan t.ex. handla om ett blogginlägg och kampanjsida om alla hjärtans dag där du i produktblocket sedan kan söka upp alla rosa och röda produkter att lista längst ner på ditt inlägg. 

Alla taggar får också en egen listning där de produkter som är taggade med detta ID listas tillsammans. Du kan på produktsidan i butiken välja att visa alla produktens taggar och då låta kunden klicka på dessa för att se listan med alla produkter som har denna tagg. 

Exemplet ovan är från Acetec.se och visar en del av produktsidan där produktens
taggar visas. Klickar användaren på en av dessa taggar länkas hen till en listning med alla
produkter som har denna tagg. I detta exempel använder Acetec detta för att hjälpa sina
kunder hitta rätt produkter baserat på var produkten används. 

Filtrera 

När taggar är skapade och kopplade till produkter kan huvudtaggen aktiveras som filter på en kategori. Huvudtaggen kommer då att visas som filter på kategorin och kunden har möjlighet att klicka i den tagg som hen önskar att filtrera på. Observera att taggar som inte har några produkter kopplade till sig i kategorin inte kommer att visas som alternativ i butiken. Exempel på det visas i steg 3 nedan där t.ex. färgen brun inte visas i butiken då kategorin inte har några produkter som är taggade med taggen "Brun". 

Märka - kampanjtaggar

Taggar kan också användas för att märka produkter i butiken. Exempel på taggar som kan användas är t.ex. Favorit, Eko, Populär osv. I Vendre finns det inbyggd funktionalitet för något vi kallar kampanjtaggar. En kampanjtagg ger dig möjlighet att skapa upp taggar med valfritt namn och färg på ikonen (se tex grön färg för Eko i exemplet nedan), när produkten sedan taggas med denna produkt visas taggen på produkten i kategorierna. 

Funkar det inte? Om den tagg du önskar visas på produkten inte syns så kan detta antingen bero på att taggen inte ligger under rätt huvudtagg eller att du saknar inställningen i butiksgränssnittet. Undersök först om taggen ligger under rätt huvudtagg om den gör det, hör av dig till support så hjälper vi dig med att anpassa butiken för denna funktion!

Designtips! Visste du att du kan använda bilder istället för text och färg på dina taggar? I denna artikel har vår designer Elina beskrivit mer om att använda bilder som taggar: tagga dit! 🧚

 

Systemets egna taggar

För produkter som har ett specialpris eller är inställda som nya (Ny till och med) så syns en tagg i hörnet på produkterna för "Nyhet" och ex. "-20%". Detta sker automatiskt när produkten är markerad som Ny eller har ett specialpris. Färgen för dessa taggar ändras av Vendre. Färgen på Ny är en egen färg och färgen för specialpris är densamma som er färg för rea-priser.