user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.


Associerade produkter ur ett kodningsperspektiv

Relaterade produkter, tillbehör, passar till, visa i andra färger etc. 

 

Associerade produkter

Associerade produkter är ett samlingsnamn för att koppla ihop produkter med varandra för att guida besökaren på e-handeln. 

Om man har rättigheter för det (en tilläggstjänst) så kan man skapa egna kategorier i butiken med associerade produkter. Detta görs då under Produkter > Associerade produkter. Om du inte hittar detta alternativ i din meny så kan du kontakta din projektledare eller kontakt på Vendre.

På sidan för associerade produkter så kan man se vilket ID-nummer som en viss kategori med assoicerade produkter har. Detta används i koden. 

Läs mer om associerade produkter

Kodexempel

Här finns lite olika implementationsexempel

 

Hämta produkter i en viss associationskategori

Här byter du då ut siffran 1 på andra raden för att hämta produtker från den associationskategori du önskar.

{% import 'helpers/html.html' as html %}
{% for p in get_associated_products(product.product.id, 1) %}
  {{ html.listed_product(p) }}
{% endfor %}

 

Visa i andra färger

För funktionen "Visa i andra färger" så finns en funktion i nyare mallar av Vendres grundmall. Du skapar då en associationskategori. Om den har ID: 1 så bör det fungera automatiskt. Annars kan du gå in i filen products.html och söka efter get_associated_products  och se var detta hämtas.

Mallar skapade efter den 2019-04-01

Då är detta en inställning i config.html där du kan styra vilken av kategorierna som ska listas som andra färger.