user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Använd variablarna i config.html i SASS

För att kunna använda variablarna i SASS så behöver man generera upp filen och det gör man genom att lägga till 'config/config.html' i standard.html i funktionen build() som nedan:

{% if request.get["csseditor"] == "active" %}
 {% set scss_build_params = scss_build_params|merge(["force"]) %}
 <link rel="stylesheet" id="global-style" href="{{ build('temp/.build_temp.css',
  [ 'temp/style_temp.scss'], scss_build_params) }}?rand={{ random() }}">
{% else %}
 <link rel="stylesheet" id="global-style" href="{{ build('temp/.build.css',
  ['config/config.html','scss/style.scss'], scss_build_params) }}">
{% endif %}
Sen måste man även lägga till filen i scss/style.scss såhär:
 // 1. SETTINGS
 // ---------
 
 @import 'scss/settings/variables-primary';
 @import 'scss/settings/foundation-settings';
 @import 'scss/settings/config';
Sen kan du använda variablarna i scss/config.scss såhär:
.test {
 font-size: 18px;
 @if map-get($google_data_types, "active") {
  color: green;
 } @else {
  color: blue;
 }  
}